Empresa

En aquest apartat, a través del web www.cassaempreses.cat es pot accedir a totes les activitats econòmiques que hi ha a la població segons el sector d’activitat al qual pertanyin. A Cassà, destaca com a sector d’activitat, molt vinculat al territori i a la tradició de la població, la indústria surera. Si bé en els darrers temps ha anat perdent pes específic en el conjunt de l’economia cassanenca, cal destacar-lo per la identitat i especificitat d’un producte com el suro.

Empreses de cassà

Accés al web de les empreses de Cassà

Polígons d'activitat econòmica (PAE)

Informació dels Polígons d’Activitat Econòmica de Cassà (PAE)

end faq