Observatori socioeconòmic

Espai amb links d’interès a butlletins amb informació relacionada amb l’activitat econòmica i l’ocupació de Cassà i de la demarcació de Girona:

 

Newsletter mensual Associació Gironina d’Orientació Empresarial

Sistema d’Informació Socioeconòmica Local (XIFRA) de la Diputació de Girona

Informació sobre l’afectació de l’emergència sanitària COVID-19 en l’activitat econòmica