Projecte connexions

El projecte Connexions deriva del Projecte PIDCES, Punt d'Informació i Dinamització Juvenil als Centres d'Educació Secundària, a Cassà de la Selva.

És un espai d'atenció presencial als centres de secundària del municipi que posa a l'abast dels joves recursos informatius d'interès, així com accions i estratègies que promouen experiències de participació tant en el propi centre com en el seu entorn més proper. L'atenció presencial es concreta en un dia a la setmana durant l'hora de l'esbarjo. No obstant, les intervencions normalment s'estenen ja que es fan diferents xerrades, campanyes informatives, activitats de dinamització, entre d'altres.

El projecte té per objectiu potenciar la participació juvenil i fer arribar als joves tota la informació i recursos útils en l'àmbit municipal i supramunicipal. Aquests es fan arribar a través de sessions informatives o activitats com reunions de delegats i delegades, tallers, sessions formatives, entre d'altres.

A cada centre de secundària es pot consultar la franja horària en la que el dinamitzador juvenil atén als alumnes.