Orientació formativa

Des de l’àrea d’Educació s’ofereix informació i orientació pel que fa als diversos itineraris formatius existents al sistema educatiu formal i de les oportunitats educatives i formatives del municipi i de l’entorn. Aquesta informació es proporciona a través de dos canals:

Atenció individualitzada

Entrevistes individuals amb cita prèvia amb la tècnica d’Educació.

Atenció grupal

Sessions d’orientació formativa als centres educatius.

end faq