Projectes de reforç escolar

Cassà de la Selva compta amb dos recursos per tal d’oferir reforç escolar a l’alumnat del municipi i, així, promoure l’estudi i afavorir l’èxit escolar. Un és el Centre de Reforç Escolar de Cassà (CREC), destinat a l’alumnat de primària i de primer cicle d’ESO, i l’altre és l’Espai d’Estudi d’ESO, destinat a l’alumnat de tots els cursos d’ESO.

Centre de Reforç Escolar de Cassà (CREC)

El Centre de Reforç Escolar de Cassà (CREC) és un servei municipal de reforç acadèmic, fora de l’horari escolar, per a infants de 6 a 14 anys (primària i primer cicle de secundària) amb dificultats socioeconòmiques. Els principals objectius del CREC són fomentar la igualtat d’oportunitats i afavorir l’èxit escolar dels infants i adolescents de Cassà de la Selva. El CREC és un servei que treballa en coordinació i en xarxa amb els diversos agents i serveis municipals: centres escolars, Serveis Socials, Ajuntament i famílies dels infants.

Són els mateixos centres educatius del municipi, juntament amb l’Ajuntament i els serveis socials, qui valora els infants que s’han de derivar a aquest servei.

Espai d’Estudi d’ESO

L’Espai d’Estudi d’ESO és un servei de suport a l’estudi i als deures per als alumnes d’ESO de Cassà de la Selva. Els nois i noies que hi participen tenen el suport d’un/a orientador/a que els ajuda a resoldre dubtes i els facilita eines i tècniques d’estudi per tal d’afavorir la seva autonomia.

Més informació dels cursos aquí.

end faq