Educació i família

Per tal de promoure una criança positiva de les famílies cassanenques, des de l’Ajuntament es desenvolupen diversos recursos, serveis i activitats encarades a fomentar les bones relacions familiars i les habilitats de criança.

Espai Familiar El Niu

El Niu és un espai familiar organitzat per l’Ajuntament de Cassà de la Selva que pretén que pares, mares i fills/filles comparteixin una estona de joc i de companyia. Es busca facilitar un espai de relació i trobada amb altres famílies que es troben en el mateix moment vital, i oferir orientació i suport per fomentar unes bones habilitats de criança, és a dir, una parentalitat positiva. Aquest projecte també vol facilitar la transició que pot suposar la futura escolarització a P3 d’infants que no estan escolaritzats a P2.

El Racó del Joc

El Racó del Joc és una activitat de jocs de taula amb família que busca enfortir i potenciar les relacions familiars a través del lleure i la diversió. També vol ser un espai de trobada entre diverses famílies del municipi i, per tant, un espai de relació intergeneracional dels habitants de Cassà de la Selva amb l’objectiu de fomentar la inclusió i la cohesió social dels vilatans. Així doncs, aquest espai de relació i de joc familiar i ciutadà vol promoure tots els aspectes positius que pot aportar el joc en general, i els jocs de taula en concret, sobretot, als infants i als adolescents.

end faq