Educació i família

Per tal de promoure una criança positiva de les famílies cassanenques, des de l’Ajuntament es desenvolupen diversos recursos, serveis i activitats encarades a fomentar les bones relacions familiars i les habilitats de criança.

Jornades d'Educació i Família

Les Jornades d'Educació i Família són una sèrie de xerrades i tallers formatius en què es treballen aspectes diversos relacionats amb l'educació des de la primer infància fins a l'adolescència (o més...). Aquestes jornades s’adrecen especialment a famílies, però són extensibles a tota la comunitat educativa.

El Racó del Joc

El Racó del Joc és una activitat de jocs de taula amb família que busca enfortir i potenciar les relacions familiars a través del lleure i la diversió. També vol ser un espai de trobada entre diverses famílies del municipi i, per tant, un espai de relació intergeneracional dels habitants de Cassà de la Selva amb l’objectiu de fomentar la inclusió i la cohesió social dels vilatans. Així doncs, aquest espai de relació i de joc familiar i ciutadà vol promoure tots els aspectes positius que pot aportar el joc en general, i els jocs de taula en concret, sobretot, als infants i als adolescents.

end faq