Consell escolar municipal

El Consell Escolar Municipal (CEM) és l’organisme de consulta i participació de tots els sectors vinculats amb l’educació de nivell no universitari dins l’àmbit municipal. A Cassà de la Selva el CEM es convoca un mínim de tres vegades a l’any.