Modificacions puntuals del POUM

En aquest apartat trobareu les modificacions puntuals del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

La informació la trobareu organitzada en dos apartats: