Ple Municipal

El Ple Municipal és el principal òrgan de decisió de l'Ajuntament i està constituït per 17 regidors, escollits en les eleccions municipals del 26 de maig de 2019. Actualment el consistori té la composició següent:

  • 8 regidors Fem Cassà. 
  • 7 regidors de Juns per Cassà (JXC)
  • 1 regidor del PP Cassà
  • 1 regidor del PSCCassà (PSC). 

Coneix AQUÍ els regidors del Ple Municipal de Cassà.
Organigrama de l'Ajuntament de Cassà

 

COMPETÈNCIES

Correspon al Ple Municipal prendre les decisions més importants que afecten al municipi. Principalment el Ple Municipal ha de decidir, entre d'altres, sobre les qüestions relatives a :

  • El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
  • La participació en organitzacions supramunicipals, les relatives a la delimitació del terme municipal i el canvi de nom del municipi.
  • L'aprovació inicial del planejament urbanístic i aprovació final sobre els plans i altres instruments urbanístics.
  • L'aprovació del reglament orgànic i les ordenances.
  • Determinar els recursos propis de caràcter tributari i aprovar i modificar els pressupostos.
  • La creació i implementació de nous serveis municipals.

 

PERIODICITAT DE LES SESSIONS

El Ple Municipal es reuneix de forma ordinària a l'últim dijous de cada mes a les 20 h a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Cassà de la Selva. L'Alcalde pot modificar la data del Ple Municipal dintre del mateix mes i també pot convocar sessions extraordinàries i sessions extraordinàries de caràcter urgent.

El mes d'agost no hi ha sessió plenària, sempre i quan això no afecti la gestió dels serveis municipals.

Les sessions són obertes al públic i es retransmeten íntegrament a través de Ràdio Cassà. També es pot fer seguiment dels acords a través de Twitter amb l'etiqueta #PleCassà.