Butlletins informatius

Aquí us podeu subscriure als butlletins informatius de l'Ajuntament de Cassà. 

Informem que les seves dades seran tractades per l’Ajuntament de Cassà de la Selva, en qualitat de responsable del tractament, amb finalitat d’enviament d’informació sobre serveis, activitats i esdeveniments organitzats per l’Ajuntament. El tractament es basa en el compliment de la persona interessada, que pot revocar en qualsevol moment. Les dades no es comuniquen a altres persones. Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de Cassà de la Selva.
Més informació sobre protecció al següent enllaç.