Personal eventual

Actualment l'ajuntament de Cassà no disposa de cap càrrec eventual.