Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local té la competència bàsica de donar assistència i assessorament a l'Alcaldia en l'exercici de les seves atribucions. L'Alcalde decideix les delegacions de les competències que li atorga. 

COMPETÈNCIES

Consulta el decret de constitució del 19 de juny de 2023

Consulta el decret d'atribució de competències pròpies de l'alcalde a la JGL,  del 19 de juny de 2023

 

PRESIDENT:

  •  Pau Presas Bertran

 VOCALS:

  • Robert Mundet Anglada
  • Àlex Font Rico
  • Joan Casabó Fuguet
  • Sílvia Simon Rabasseda
  • Núria Salvans Pérez

 

PERIODICITAT DE LES SESSIONS

Les sessions se celebren a l'Ajuntament de Cassà de la Selva els dilluns de forma setmanal, excepte el mes d'agost que es considerarà vacacional. Aquestes sessions no són públiques.