Presentació del servei de l'Escola Municipal d'Art Josep Lloveras

L’Escola d’Art Josep Lloveras funciona de manera independent a l’ensenyament reglat. Es va crear el 1995 amb la intenció d’aglutinar els cursos que ja s’estaven fent aleshores -dibuix infantil i tapís per adults- i cobrir així la demanda que hi havia d’altres cursos com la pintura. Des de la seva constitució són moltes les activitats que s’han dut a terme -cursos, exposicions, concursos, tallers monogràfics, conferències, visites culturals…- i amb la incorporació al Centre Cultural Sala Galà, l’Escola d’Art forma part de l’activitat creativa, cultural i dinàmica del poble.

L’escola ofereix una sèrie de cursos anuals per a nens i nenes des dels 4 anys, així com diversos cursos de dibuix i pintura, tapís i altres per a joves i adults. Durant l’any, també s’organitzen cursos i tallers monogràfics temporals: model viu, escultura, scrapbooking, fotografia… A més,des de l’escola es realitzen activitats paral·leles com sortides culturals, conferències, exposicions i concursos.

Identificació

Nom del servei: Escola d'Art Josep Lloveras.

Adscripció dins l’organigrama: Regidoria de Cultura, Entitats i Festes.

Equip responsable:
Mariona Puigbaldoyra
Cristina Canyet

Adreça: Centre Cultural Sala Galà, c. Molí, 9

Horaris: Dimecres i dijous, de 10 a 12h.
Dilluns a divendres, de 15.30 a 19.30h.
Atenció a les famílies: dimecres, de 15 a 17h.
Telèfon: 972 46 28 20.
Xarxes socials: Facebook: @escoladartcassa
Instagram: @escoladartjoseplloveras
Web: www.salagala.cat
Adreça electrònica:  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Missió i valors

Oferir la docència de les arts plàstiques i de les diferents tècniques de creació artística a partir dels quatre anys. Apropar el coneixement de les arts plàstiques a totes les persones de Cassà, així com a tothom qui se senti atret per l’art.  L’escola no pretén crear grans artistes sinó fer emergir la sensibilitat dels alumnes envers l’art, ja sigui com a creadors o com a consumidors. La finalitat és que els alumnes adquireixin la tècnica, la sensibilitat, la creativitat i el bon gust artístic, a través de potenciar la personalitat diferenciadora de cada alumne i respectar el seu tarannà. Proporcionar a l’alumne els recursos tècnics i humans que li permetin assolir els seus propis objectius. Trobar els vincles que s’estableixen entre totes les arts en general i organitzar activitats conjuntes per tal de viure l’art en un sentit més ampli. Participar en actes i festivitats locals per dinamitzar el poble i intervenir en la formació cultural de la gent de Cassà.

Serveis

Oferta formativa anual:

Tastart, espai d'orientació i experimentació artística

Sessió d’1 h a la setmana
Espai de creació multidisciplinari que apropa els infants a les diferents arts per tal de sensibilitzar-los i fer-los descobrir les diferents disciplines en un ambient relaxat, lúdic i creatiu. De la mà d’especialistes formats en teatre, dansa, música, ioga sonor i arts plàstiques, els infants descobreixen les possibilitats que cadascuna de les arts els hi ofereix.

Art i creativitat:

Sessió de 2 h a la setmana
Pretenem motivar i despertar l’interès pel coneixement de tècniques i llenguatges artístics com el dibuix, la pintura, l’escultura, el modelatge, la fotografia, etc. A partir de l’experimentació amb totes aquestes eines trobarem noves formes d’expressió i descobrirem la riquesa de l’art i la infinitat d’opcions que ens ofereix.

Disseny i il·lustració per joves:

Sessió de 2 h a la setmana
Experimentem amb diferents materials i suports per tal d’ajudar a millorar tècnicament i creativament en el món del dibuix, la il·lustració, la pintura i l’escultura als joves participants. Els hi mostrem com aquestes disciplines més tradicionals també tenen les seves aplicacions en el món del disseny contemporani i aprendrem a utilitzar eines per poder fer creacions en format digital.

Dibuix i pintura:

2 sessions de 2,5 h a la setmana
L’objectiu és facilitar tots els coneixements tècnics i pràctics necessaris per a la creació d’un dibuix o una pintura, ja sigui de caire realista o abstracte, sense prejudicis formals ni estètics. El curs ofereix la possibilitat d’anar descobrint i desenvolupant un llenguatge propi a partir de tècniques com el carbonet, el grafit, el pastel, l’aquarel·la, l’aiguada, l’acrílic, l’oli…, i tècniques mixtes que permetin experimentar amb les textures, els suports i els diferents materials que tenim a l’abast.

Tapis:

Sessió de 3 h a la setmana
El tapís entès com a eina d’expressió ofereix a l’alumne tot un ventall de possibilitats molt originals i creatives que cadascú pot utilitzar d’una manera personal. En aquest curs s’aprenen els processos bàsics per confeccionar teixits, estores… tot entrellaçant fibres de diferents materials, textures, gruixos i colors.

Joieria:

Sessió de 3 h a la setmana
Treballem diferents tècniques per donar volum i textura a les superfícies a través de la tècnica de la cera perduda. Treballem l’esmalt al foc i moltes altres tècniques que podem utilitzar per fer joies.

Altres cursos:

Fotografia:

Monogràfics trimestral de sessions de 2 h a la setmana
Un curs per a comprendre les bases de la fotografia digital i endinsar-nos en la part més expressiva i creativa de la fotografia

Tallers artístics familiars:

Formacions puntuals amb una o dues sessions mensuals, els dissabtes o diumenges al matí per a infants i les seves famílies de diferents arts i disciplines.

Activitats paral·leles:

Tallers Creactiva't per Setmana Santa:

Per a nens i nenes de 3 a 14 anys
Activitat creativa pensada per als dies de Setmana Santa en la qual els participants treballaran amb diferents tècniques artístiques

Tallers Creactiva't per Nadal

Per a nens i nenes de 3 a 14 anys
Activitat creativa pensada per als dies de Nadal en la qual els participants treballaran amb diferents tècniques artístiques.

Cicle Joviart

Cicle d’exposicions de joves artistes. Organitzat conjuntament amb Cassà Jove.

Dia Internacional de l'art:

Activitats per a tota la família entorn de l’art per celebrar el dia Internacional de l’art, una efemèride que s’organitza per celebrar el naixement de Leonardo da Vinci i que es fa en col·laboració amb el Bòlit Girona.

Exposicions, sortides, xerrades i conferències:

Al llarg de l’any l’escola organitza diverses activitats entorn de l’art, tant pels alumnes de l’Escola com per a la població en general.

Canals de participació

Els canals de participació dels ciutadans són diversos:

 • Escrits dirigits al servei (per correu electrònic o postal).
 • Aportacions en qualsevol dels canals de comunicació establerts per l’Ajuntament:
    instàncies genèriques i/o a través del formulari de www.cassa.cat/queixes.
 • Opinions a través de les xarxes socials del servei o de l’Ajuntament de Cassà.
 • Opinions a través de les xarxes socials pròpies del Centre Cultural Sala Galà:
   - Pàgina de Facebook: Centre Cultural Sala Galà
   - Twitter: @salagalacassa

Presentació de queixes, suggeriments, consultes i agraïments

Per facilitar la comunicació amb la ciutadania i detectar millores del servei, l’Ajuntament ha establert tres canals preferents:

 • Bústia de queixes i suggeriments. S’hi pot accedir a través de www.cassa.cat/queixes.
 • Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), situada a l’Ajuntament de Cassà de la Selva (rambla Onze de Setembre, 107). Telèfon: 972 46 00 05. Web: www.cassa.cat.
 • Comunicacions dirigides directament al servei a través de les dades de contacte acordades.

Normativa

 • Llei 12/2009, de 10 de juliol, sobre Educació.
 • Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre els drets i deures de l’alumnat i la regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya.

Drets i responsabilitats de la ciutadania i dels serveis gestors   

Tots els alumnes tenen els mateixos drets i deures bàsics, sense més distincions que les derivades de la seva edat i dels ensenyaments que es trobin cursant.

Drets

Alumnes:
- Aquells drets recollits a la normativa vigent.
- Conèixer el funcionament del centre i com s’aplica el seu Projecte Educatiu.
- Dret a rebre una formació de qualitat que li permeti aconseguir el desenvolupament adient als objectius determinats en la seva especialitat i dins l’oferta prevista per l’ens titular del centre.
- Dret a una valoració objectiva del seu progrés personal i rendiment escolar, per la qual cosa se l’ha d’informar dels criteris i procediments d’avaluació, d’acord amb els objectius i continguts de l’ensenyament.
- A que es respecti la seva llibertat de consciència conviccions religioses, morals o ideològiques, així com la seva intimitat pel que fa a tals creences o conviccions.

- A que es respecti la seva integritat física i moral i la seva dignitat personal, no po-dent ser objecte, en cap cas, de tractes vexatoris o degradants.
- A desenvolupar el seu aprenentatge en les degudes condicions de seguretat i hi-giene.
- Sol·licitar els aclariments necessaris respecte de les valoracions que es realitzin sobre el seu procés d'aprenentatge. En cas que després dels aclariments, existeixi desacord amb les qualificacions finals, podran sol·licitar per escrit la revisió d'a-questa qualificació o decisió.
- Participar en el funcionament i en la vida del centre, en l'activitat escolar i en la seva gestió.

Pares/Mares o representants legals dels alumnes menors d’edat:
- Participar en la vida del centre d’acord amb la normativa vigent.
- Conèixer el funcionament del centre i com s’aplica el seu Projecte Educatiu.
- A rebre informació i orientació sobre aspectes acadèmics en l'horari establert a aquest efecte.
- A ser informats de les absències injustificades dels seus fills.
- A ser informats de les possibles anomalies de conducta que requereixin una acció conjunta.
- A dirigir-se al professor corresponent, en l'horari establert i amb cita prèvia, per tal de formular qualsevol observació o queixa sobre l'activitat dels seus fills. En el cas de no ser degudament atesos, ho faran davant el director/a de el centre.

Deures:

Alumnes:
- El deure principal dels alumnes és el d'aprofitar positivament la plaça escolar que es posa a la seva disposició. Per això, l'interès per aprendre i l'assistència a classe és la conseqüència del dret fonamental a l'educació.
- Acceptar i respectar el Projecte Educatiu i les normes que regeixen el Centre.
- Formalitzar la seva reserva de plaça en la data i horari que estableixi l'Escola Mu-nicipal d’Art.
- Assistir a classe amb puntualitat i participar-hi activament.
- Respectar els horaris aprovats per al desenvolupament de les activitats del centre.

- Informar de qualsevol problema que s’esdevingui amb els professors o al centre a la direcció.
- Informar de la baixa del servei a secretaria.
- Seguir les orientacions del professorat respecte al seu aprenentatge i mostrar-li el degut respecte i consideració, igual que a la resta de la comunitat educativa.
- Es prohibeix expressament que els alumnes menors d’edat del centre passegin pels passadissos i altres instal·lacions en horari lectiu durant el temps que els cor-respondria romandre a l'aula on s'està impartint la matèria en la qual estan matricu-lats.
- Els alumnes menors d'edat no podran abandonar el centre durant les hores lecti-ves, excepte permís exprés i per escrit dels seus pares o representants legals. En el cas que els menors tornin sols a casa, els pares o representants legals hauran de signar la corresponent autorització.

Pares/Mares o representants legals dels alumnes menors d’edat:
- Acceptar i respectar el Projecte Educatiu i les normes que regeixen el Centre.
- Implicar-se en l'educació dels seus fills i promoure la participació d'aquells en les activitats de l'escola.
- No interferir en la labor dels professors, respectant les normes relatives tant a l'ac-cés a les instal·lacions com al manteniment de l'ordre dins del centre.
- Acudir a les citacions que la Direcció de l'Escola i els professors els cursin.
- Mantenir actualitzades les dades de l’alumne i informar-ne a la secretaria.
- Informar al centre de qualsevol canvi que alteri el normal funcionament de la conducta i rendiment de l’alumne/a.

end faq

{accordionfaq faqid=accordion1 faqclass="lightnessfaq defaulticon headerbackground headerborder contentbackground contentborder round5" }

Telèfons d'interès

 • Cassà Jove 669 166 000
 • Centre Cultural Sala Galà 972 462 820
 • Esports (zona esportiva) 972 461 527
 • Promoció Econòmica 972 462 821
 • Ràdio Cassà 972 463 777
 • Serveis Socials 972 460 851
 • Xaloc972 900 235

Contacte

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tel. 972 46 00 05

Rambla Onze de Setembre, 107, 17244 Cassà de la Selva, Girona

NIF. P1704900-H