Acords ple 31 de gener de 2019

logo blau ajResum dels acords presos al Ple Municipal ordinari del 31 gener de 2019. Podeu tornar a sentir el Ple Municipal AQUÍ.

 

1- Aprovació de l'acta del Ple de 20/12/2018 - Aprovat per unanimitat

2- Donar compte decrets d'alcaldia núm. 2018/1848 a 2019/157

3- Modificació RLT i plantilla 2019 - 7 vots a favor ERC / 6 abstencions

4- Proposta convalidació funció interventora de l'aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Gironès pel desenvolupament local, d'ocupació i planificació estratègica Aprovat per unanimitat

5- Aprovació adhesió aliança Educació 360   - Aprovat per unanimitat

6- Moció rebuig a les detencions arbitràries contra independentistes  - Aprovat per unanimitat

7- Informes d'alcaldia i regidors

8- Precs i preguntes