Resum dels acords del Ple Municipal ordinari de maig

2016-4 pleabrilResum dels acords presos al Ple Municipal ordinari del 28 d'abril de 2016. Podeu tornar a sentir el Ple Municipal a Ràdio Cassà.

Primer.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia de data 21 d’abril de 2016 al 13 de maig de 2016 (Decrets 2016/339 a 2016/408). ES DÓNA COMPTE

 

SECRETARIA

 • Segon.- PRP2016/692 Proposta del Regidor d’Urbanisme per aprovar inicialment l’ordenança municipal de foment de rehabilitació d’edificis i façanes en el terme municipal de Cassà de la Selva. APROVADA PER UNANIMITAT 
 • Tercer.- PRP2016/724 Moció que presenta el Grup Municipal de Convergència al Ple del mes de maig de 2016. APROVADA PER UNANIMITAT

 

URBANISME, OBRES, MEDI AMBIENT

 • Quart.- PRP2016/690 Proposta del Regidor de Medi Ambient d'aprovació del conveni de delegació al Consell Comarcal del Gironès dels serveis de recollida i valorització del paper i cartró, vidre i envasos lleugers dels residus municipals. APROVADA PER 7 VOTS A FAVOR D'ERC I 6 VOTS D'ABTENCIÓ DE CIU

 

RECURSOS ECONÒMICS

 • Cinquè.- PRP2016/676 Proposta del Regidor d’Hisenda per donar compte de l'informe d'intervenció del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostaria de l'Ajuntament de Cassà de la Selva, corresponent al primer trimestre de l'exercici 2016. ES DÓNA COMPTE
 • Sisè.- PRP2016/686 Proposta del Regidor d’Hisenda d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits al pressupost de 2016. APROVADA PER UNANIMITAT
 • Setè.- PRP2016/679 Proposta del Regidor d’Hisenda per aprovar inicialment la modificació de crèdit 3CE 4/2016 del pressupost 2016. APROVADA PER 7 VOTS A FAVOR D'ERC I 6 VOTS D'ABTENCIÓ DE CIU
 • Vuitè.- PRP2016/667 Proposta del Regidor d’Hisenda per aprovar inicialment la modificació de crèdit per l'aplicació del superàvit 2015 3CE 3/2016 del pressupost de l'ajuntament. APROVADA PER 7 VOTS A FAVOR D'ERC I 6 VOTS D'ABTENCIÓ DE CIU

 

SEGURETAT

 • Novè.- PRP2016/596 Proposta de l’Alcaldia de revocació d'acord plenari per infraccions de l'ordenança municipal de tinença d'animals. APROVADA PER 7 VOTS A FAVOR D'ERC I 6 VOTS D'ABTENCIÓ DE CIU
 • Desè.- PRP2016/662 Proposta de l’Alcaldia d’incoació d'expedient sancionador per infracció ordenança animals. APROVADA PER 7 VOTS A FAVOR D'ERC I 6 VOTS D'ABTENCIÓ DE CIU
 • Onzè.- PRP2016/663 Proposta de l’Alcaldia d’incoació d'expedient sancionador per infracció de l'ordenança d'animals. APROVADA PER 7 VOTS A FAVOR D'ERC I 6 VOTS D'ABTENCIÓ DE CIU
 • Dotzè.- PRP2016/664 Proposta de l’Alcaldia d’incoació d'expedient sancionador per infracció de l'ordenança d'animals. APROVADA PER 7 VOTS A FAVOR D'ERC I 6 VOTS D'ABTENCIÓ DE CIU
 • Tretzè.- PRP2016/665 Proposta de l’Alcaldia d’incoació d'expedient sancionador per infracció de l'ordenança d'animals. APROVADA PER 7 VOTS A FAVOR D'ERC I 6 VOTS D'ABTENCIÓ DE CIU
 • Catorzè.- PRP2016/666 Proposta de l’Alcaldia d’incoació d'expedient sancionador per infracció de l'ordenança d'animals. APROVADA PER 7 VOTS A FAVOR D'ERC I 6 VOTS D'ABTENCIÓ DE CIU
 • Quinzè.- PRP2016/668 Proposta de l’Alcaldia d’incoació d'expedient sancionador per infracció de l'ordenança d'animals. APROVADA PER 7 VOTS A FAVOR D'ERC I 6 VOTS D'ABTENCIÓ DE CIU
 • Setzè.- PRP2016/669 Proposta de l’Alcaldia d’incoació d'expedient sancionador per infracció de l'ordenança d'animals. APROVADA PER 7 VOTS A FAVOR D'ERC I 6 VOTS D'ABTENCIÓ DE CIU
 • Dissetè.- PRP2016/670 Proposta de l’Alcaldia d’incoació d'expedient sancionador per infracció de l'ordenança d'animals. APROVADA PER 7 VOTS A FAVOR D'ERC I 6 VOTS D'ABTENCIÓ DE CIU
 • Divuitè.- PRP2016/671 Proposta de l’Alcaldia d’incoació d'expedient sancionador per infracció de l'ordenança d'animals. APROVADA PER 7 VOTS A FAVOR D'ERC I 6 VOTS D'ABTENCIÓ DE CIU
 • Dinovè.- PRP2016/672 Proposta de l’Alcaldia d’incoació d'expedient sancionador per infracció de l'ordenança d'animals. APROVADA PER 7 VOTS A FAVOR D'ERC I 6 VOTS D'ABTENCIÓ DE CIU

 

 • Vintè.- Informes d’Alcaldia i Regidors.
 • Vint-i-unè.- Precs i preguntes.

Telèfons d'interès

 • Cassà Jove 669 166 000
 • Centre Cultural Sala Galà 972 462 820
 • Esports (zona esportiva) 972 461 527
 • Promoció Econòmica 972 462 821
 • Ràdio Cassà 972 463 777
 • Serveis Socials 972 460 851
 • Xaloc972 900 235

Contacte

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tel. 972 46 00 05

Rambla Onze de Setembre, 107, 17244 Cassà de la Selva, Girona

NIF. P1704900-H