Acords Ple 30 de setembre de 2021

2021 09 29 Ple Municipal

Novament se celebra un Ple presencial en la "Sala de Plens" després d'haver-se modificat les restriccions en les reunions per part del PROCICAT.

Entre els punts més importants a tractar pel consistori ens trobem l'ordenança reguladora per a la cessió temporal d'habitatges per famílies vulnerables de Cassà de la Selva. Amb aquesta ordenança l'Ajuntament garanteix els drets dels propietaris i beneficiaris del programa de forma què als propietaris se'ls assegura una retribució baremada durant un mínim de 7 anys, una bonificació de l'IBI i garanties de gestió i bon estat de l'immoble. Als llogaters cassanencs amb necessitats de caràcter social se'ls garanteix un habitatge digne i de forma estable a un preu assequible.

Altres mesures són l'actualització de les taxes fiscals, noves bonificacions, millores en la gestió documental municipal i l'entrada definitiva del nostre municipi al Consorci de Benestar Social Gironès - Salt.

Relatiu a l'acord per l'aprovació definitiva de l'adhesió de l'Ajuntament de Cassà de la Selva al Consorci de Benestar Social Gironès - Salt, Helga Nuell, regidora d'ERC comenta que s'abstindran tot i que celebren que s'hagi regularitzat la situació i s'hagin aclarit els costos. El regidor del PSC, Marià Montsunyer, apunta que finalment s'ha donat solució a la situació i que aquest acord és un encert. L'alcalde, Robert Mundet comenta que ara es podrà decidir sobre el deute i aclarir els serveis que es donen i com es donen. Finalment aquest punt s'aprova amb 9 vots a favor de Junts i PSC i l'abstenció d'ERC.

S'aprova definitivament del Pla de Millora Urbana PMU B04 que contempla l'ordenació d'un sector que afecta el polígon industrial proper a la carretera C-65 i el cementiri municipal. S'incorpora una nova bonificació de l'IBI pels propietaris de comunitats que realitzin instal·lacions d'aprofitament fotovoltaic o captadors tèrmics. Aquesta bonificació s'afegeix a la ja existent per propietaris i s'unifica la duració de la bonificació a 3 anys.

 A l'informe d'alcaldia i regidors, la regidora d'educació, Sílvia Martí, ha donat les dades del nombre d'alumnes matriculats als diferents centres educatius del municipi. El regidor Christian Cortés ha explicat l'estat de les obres del carrer Indústria. La regidora Núria Salvans, comenta la situació actual de la residència geriàtrica, que ja és residència verda a partir d'avui i la previsió és que entre demà i dilluns començarà la normalitat.

Al torn de precs i preguntes, Martí Vallès exposa la situació de l'error del valor del projecte a Can Parera que es va donar al ple anterior per part de l'equip de govern. També pregunta com estan les al·legacions que s'han fet sobre aquest projecte. L'alcalde, Robert Mundet respon que és més oportú que les al·legacions es responguin amb una base més concreta del projecte.