Resum dels acords del Ple Municipal ordinari de setembre 2017

2017-09 plesetembreResum dels acords presos al Ple Municipal ordinari del 28 de setembre de 2017. 

 

ORDRE DEL DIA

ACTES PENDENTS D’APROVAR

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de Ple municipal de data 29 de juny de 2017 (PLE2017/6). Aprovat per unanimitat. Consulta l'acta AQUÍ.

2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia de data 13 de juliol de 2017 al 7 de setembre de 2017 (núm. 2017/711 al 2017/894). Es dóna compte. Consulta els decrets AQUÍ.

 

RECURSOS HUMANS

3. PRP2017/13 Modificació plantilla i RLT GSM. Aprovat amb 7 vots a favor d'ERC Cassà i 5 abstencions de PDeCAT.

4. PRP2017/1408 Autorització de compatibilitat d'un empleat de l'ajuntament de Cassà de la Selva amb una segona activitat. Aprovat per unanimitat.

 

SECRETARIA

5. PRP2017/1326 Donar compte al Ple dels decrets de delegacions de l'Alcalde a regidors de la Corporació. Es dóna compte. 

 

URBANISME, OBRES, MEDI AMBIENT

6. PRP2017/1459 Aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora dels procediments d'intervenció municipal sobre l'ús del sòl i edificació: llicències urbanístiques i comunicacions prèvies. Aprovat per unanimitat.

7. PRP2017/1460 Aprovació provisional de la Modificació Puntual núm. 14 del POUM de Cassà de la Selva de diversos articles de les normes urbanístiques. Aprovat per unanimitat.

 

RECURSOS ECONÒMICS

8. PRP2017/1110 Donar compte de l'informe d'intervenció del compliment de l'estabilitat pressupostària i nivell de deute del segon trimestre de 2017. Es dóna compte.

9. PRP2017/1111 Aprovació definitiva del compte general de l'Ajuntament de Cassà de la Selva de l'exercici 2016. Aprovat per unanimitat.

10. PRP2017/1250 Informe morositat 2n Trimestre 2017. Es dóna compte.

11. PRP2017/1251 Informe PMP 2n Trimestre 2017. Es dóna compte.

12. PRP2017/1398 Declaració de concurrència per a bonificacions ICIO Generalitat. Aprovat per unanimitat.

13. PRP2017/1403 Modificacions de crèdit ple setembre 2017. Aprovat amb 7 vots a favor d'ERC i 5 abstencions del PDeCAT.

14. PRP2017/1416 Ampliació de la delegació de l'Ajuntament a favor de la Diputació de Girona, per mitjà de l'organisme autònom local XALOC, de diverses facultats de gestió, recaptació i inspecció de tributs i altres ingressos de dret públic local. Aprovat per unanimitat.

15. PRP2017/1417 Modificació OOFF núm. 24. Aprovat per unanimitat.

 

PROMOCIÓ ECONÒMICA

16. PRP2017/1451 Proposta d'aprovació dels dies festius d'obertura comercial pels anys 2018 i 2019. Aprovat per unanimitat.

 

17. Informes d’Alcaldia i Regidors

18. Precs i preguntes

Telèfons d'interès

  • Cassà Jove 669 166 000
  • Centre Cultural Sala Galà 972 462 820
  • Esports (zona esportiva) 972 461 527
  • Promoció Econòmica 972 462 821
  • Ràdio Cassà 972 463 777
  • Serveis Socials 972 460 851
  • Xaloc972 900 235

Contacte

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tel. 972 46 00 05

Rambla Onze de Setembre, 107, 17244 Cassà de la Selva, Girona

NIF. P1704900-H