El Pla d'Actuació Municipal (PAM) és el document que planifica l'activitat del govern de Cassà de la Selva per aquest mandat corporatiu. S'hi defineixen els objectius i les polítiques d'actuació del govern municipal.

El PAM 2019-2023 es va presentar el setembre del 2019 i des de llavors s'hi ha incorporat propostes de la ciutadania, entitats, grups polítics i altres agents. 

És un document viu i continua obert durant el mandat.