Resum dels acords del Ple Municipal ordinari de gener

Resum dels acords presos al Ple Municipal ordinari del 28 de gener de 2016. Podeu tornar a sentir el Ple Municipal a Ràdio Cassà. 

 

ACTES PENDENTS D’APROVAR

 

  • PRIMER - Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de Ple municipal de data 26 de novembre de 2015 (PLE2015/14). APROVAT PER UNANIMITAT - Consulta aquesta acta
  • SEGON - Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de Ple municipal de data 23 de desembre de 2015 (PLE2015/15). APROVAT PER UNANIMITAT POSPOSAR L'APROVACIÓ AL PLE DE FEBRER ja que no hi ha hagut temps suficient de revisar l'acta.

 

  • TERCER - Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm. 2015/1029 de 16 de desembre de 2016 al núm. 2016/28 de 25 de gener de 2016. NO ES SOTMET A VOTACIÓ - Consulta els decrets
  • QUART - Informes d'Alcaldia i Regidors.
  • CINQUÈ - Precs i preguntes. 

 

Escolteu la gravació del Ple Municipal a Ràdio Cassà