Acords Ple del 22 de desembre de 2022

2022 12 Ple MunicipalAl darrer Ple municipal de l’any s’han aprovat tres acords importants pel desenvolupament urbanístic de la població. Són zones que es preparen per expandir la trama urbana amb nous carrers, expandir els límits de la població o adequar els usos per un major aprofitament.

Després d’haver aprovat al novembre la plantilla i la relació de llocs de treball per l’any vinent, i un cop previstes diverses modificacions per a l’exercici 2023, es requereix la modificació de la Relació de Llocs de Treball 2023. Entre altres mesures, es crea una plaça d’Administració General, vinculada a un lloc de treball de tècnic/a adjunt als serveis jurídics. També s’extingeix un lloc de treball de conserge de la zona esportiva. D’acord amb la nova normativa, s’inclouen els complements personals en el complement específic.

Es fa un nou pas en la política d’habitatge social municipal amb la proposta del Plec de Clàusules que regirà l’adjudicació de dos habitatges de lloguer social. S’aprova l’adjudicació de dos habitatges, per a ser ocupats per persones amb necessitats residencials mitjançant contracte arrendament. També es concreta el Plec de Clàusules que regirà l’adjudicació dels habitatges, els formularis de sol·licitud i l’inici del termini de presentació d’aquestes.

Els immobles estan situats al C. del Mig i al C. Rosselló i són cedits a l'Ajuntament de Cassà de la Selva i destinats a polítiques socials de l'Ajuntament per a la seva cessió en règim de lloguer per un import de 400 euros mensuals cada habitatge i durant set anys. L'import de la reserva de crèdit puja a 67.200 € per cobrir els primers set anys.