Acords Ple 30 de juny 2021

Ple MunicipalEl ple del mes de juny s'ha celebrat de forma presencial a la sala de Plens després d'haver-los fet telemàticament durant tots aquests mesos de pandèmia per la COVID-19, a més també s'ha retransmès per la ràdio i pel canal de Youtube de l'Ajuntament. 

El contingut del ple ha inclòs diverses modificacions de crèdit per finançar les diferents accions del govern municipal i també la liquidació de l'Organisme Autònom que gestionava la Residència Geriàtrica Sant Josep abans que la gestió passés a l'empresa pública SUMAR, tal com es va acordar en l'última reunió del seu Consell General el passat 15 de juny.


El mes de juny del 2020, l'Ajuntament de Cassà de la Selva va signar amb Sumar Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya SL (SUMAR) un encàrrec de gestió de la Residència per a gent gran i Centre de Dia "Sant Josep". A conseqüència d'aquest encàrrec, l'Organisme Autònom que gestionava aquesta residència es va quedar sense funcionalitat. Un cop traspassades les funcions i després que el mateix l'Organisme Autònom aprovés el passat 15 de juny la seva pròpia dissolució, es trasllada aquest tema al ple, on es tornarà a proposar l'adopció dels acords relatius a la liquidació.

S'ha aprovat un pressupost de 27.000 € a l'Àrea d'Esports per la reposició del parquet del pavelló del Foment amb fons provinents del Fons de Contingència.

Altres modificacions de crèdit són: 30.857,60 €, per les despeses de mediació comunitària i altres despeses de Ciutadania, 3.600 € prevenients del fons de contingència per completar el finançament de les mesures actives, que serviran per millorar la seguretat davant de risc d'incendi i millorar les prestacions de l'edifici de la residència per la gent gran Sant Josep, 15.000 € a l'Àrea de Cultura per finançar diferents actes i iniciatives culturals, les obres per ampliar les escales d'accés al pati petit, de l'escola municipal Puig d'Arques, des del camp de futbol, 13.250 € per completar el finançament del Casal Jove, de l'Àrea de Joventut, per cobrir les despeses d'ampliació de places i monitors, amb fons de Romanent de Tresoreria.