Acords Ple 22 de desembre 2020

Captura de pantalla 2020 12 17 a las 2.28.28

Aquest ha estat l'últim Ple telemàtic de l'any 2020 porta diversos punts importants tant de caràcter econòmic com urbanístic. Hi ha l'aprovació els pressupostos generals de l'Ajuntament, expressió econòmica de les polítiques municipals que es preparen per a l'any vinent i les propostes d'aprovació inicial de la urbanització dels carrers Indústria i La Bisbal i de l'endegament del Torrent de pas entre els carrers de La Via i del Pla de l'Estany.

Se sotmet a aprovació la relació de la plantilla orgànica que consta de 109 places: 49 funcionaris, un personal eventual i de 59 de personal laboral. A l'entitat GSM s'inclou el personal de la piscina municipal amb 26 persones adscrites.

També respecte al personal es proposa la modificació dels llocs de treball dependents de l'Ajuntament en deu persones que s'incorporen o que es modifiquen les seves condicions. En aquesta relació de llocs de treball de l'Ajuntament i de l'entitat GSM també es contemplen les retribucions, complements, categories i disponibilitat del personal.

Es configura una relació de personal que correspon a les noves polítiques d'inversió, atenció social i estímuls econòmics que els pressupostos generals preveuen per l'any vinent.

El pressupost general de l'Ajuntament és la principal eina per a la transformació del municipi. En un any que tornarà a veure's afectat per la pandèmia de la COVID-19, el consistori presenta els eixos d'actuació per a respondre a les necessitats socials i a les polítiques estimuladores de l'economia local.

A grans trets, es consolida l'estructura municipal amb una plantilla equilibrada. Es preveuen una sèrie de mesures per estimular l'economia local i ajudar a les famílies afectades per la COVID-19. Es projecten una sèrie d'inversions netes per valor de més de 2.100.000 €. Per últim, s'estableixen les mesures d'estabilitat pressupostaria.

S'enceta un projecte urbanístic important: El projecte d'urbanització dels carrers Indústria i La Bisbal és una obra necessària per la millora dels serveis que passen per aquests carrers. Tanmateix, tindran un impacte significatiu en el condicionament i urbanització d'aquesta zona cèntrica del poble.

Aquest projecte té un pressupost de 621.768,45 € i restarà a la informació pública durant trenta dies hàbils al Tauler d'Edictes Municipal i a la pàgina Web municipal perquè el públic ho pugui revisar.

I un altre projecte que no és tan vistós, però no és menys important: el projecte executiu per l'endegament del Torrent de pas entre els carrers De La Via i Del Pla de l'Estany
L'any 2004 es va aprovar el Pla Director d'aigües Pluvials de Cassà de la Selva on es fa palès la necessitat d'endegar el Torrent de Pas per tal de solucionar els problemes d'erosió de la llera i els talussos. Aquesta situació ja vènia sent un risc per a les parcel·les que confronten la Riera Seca en aquest tram.

El projecte té un pressupost de 514.850,50 € i restarà a la informació pública durant trenta dies hàbils al Tauler d'Edictes Municipal i a la pàgina Web municipal perquè el públic ho pugui revisar. El finançament de les obres comptarà amb les subvencions del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC) i de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). En el Ple del mes novembre, que torna a ser telemàtic, es recullen novament mesures de suport als afectats per la pandèmia de la COVID-19, com són les subvencions per la restauració local i els emprenedors.

També diferents bonificacions de l'ICIO, la desafectació de la sala de l'antic Ajuntament i tres mocions polítiques. Els informes econòmics trimestrals i de les diferents àrees de l'Ajuntament són altres punts que s'acompanyen del debat que conclou el Ple.

Se sotmet a aprovació el Pla d'Obres de millora de les instal·lacions del Cementiri que van a càrrec de l'empresa concessionària. Per aquest any hi ha previst la construcció d'una vorera del Sector E del Cementiri, una barana de la rampa d'entrada al tanatori i diverses millores i tasques de manteniment.

Es desafecta la sala d'exposicions de la plaça de la Coma. Aquest punt canvia la qualificació jurídica de la sala d'exposicions de l'edifici de l'antic Ajuntament situat a la plaça de la Coma. La sala passa de ser un bé de domini públic a un be de caràcter patrimonial. Els serveis que donava aquest espai com a Sala d'exposicions i com a seu de col·legi electoral, es traslladaran a Can Trinxeria. D'aquesta manera es podrà millorar l'atenció al públic, ja que els serveis compliran amb la normativa de prohibició de barreres arquitectòniques i es reorganitzaran en un espai més eficient. La sala de l'antic Ajuntament quedarà lliure per un aprofitament arrendatari per a la hisenda municipal.

Un punt dirigit a pal·liar els efectes de la Covid-19 ha estat la convocatòria i bases per les subvencions de terrasses. Es plantegen nous ajuts extraordinaris als restauradors que disposen d'una llicència municipal per a la utilització terrasses en domini públic municipal. La subvenció consisteix en el retorn de l'import pagat en concepte de la taxa per l'ocupació de la terrassa al llarg del 2020. Les sol·licituds podran presentar-se de l'1 al 14 de febrer de 2021.

També es ret compte de diversos informes econòmics: l'informe de morositat 3T 2020 i el període mitjà de pagament 3T 2020. També es porten a aprovació per part del Ple un lot de 17 bonificacions de l'impost de l'Impost sobre Construccions, instal·lacions i obres.

Telèfons d'interès

  • Cassà Jove 669 166 000
  • Centre Cultural Sala Galà 972 462 820
  • Esports (zona esportiva) 972 461 527
  • Promoció Econòmica 972 462 821
  • Ràdio Cassà 972 463 777
  • Serveis Socials 972 460 851
  • Xaloc972 900 235

Contacte

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tel. 972 46 00 05

Rambla Onze de Setembre, 107, 17244 Cassà de la Selva, Girona

NIF. P1704900-H