Acords Ple 26 de novembre 2020

2020 11 26 terrasses

En el Ple del mes novembre, que torna a ser telemàtic, es recullen novament mesures de suport als afectats per la pandèmia de la COVID-19, com són les subvencions per la restauració local i els emprenedors.

També diferents bonificacions de l'ICIO, la desafectació de la sala de l'antic Ajuntament i tres mocions polítiques. Els informes econòmics trimestrals i de les diferents àrees de l'Ajuntament són altres punts que s'acompanyen del debat que conclou el Ple.

Se sotmet a aprovació el Pla d'Obres de millora de les instal·lacions del Cementiri que van a càrrec de l'empresa concessionària. Per aquest any hi ha previst la construcció d'una vorera del Sector E del Cementiri, una barana de la rampa d'entrada al tanatori i diverses millores i tasques de manteniment.

Es desafecta la sala d'exposicions de la plaça de la Coma. Aquest punt canvia la qualificació jurídica de la sala d'exposicions de l'edifici de l'antic Ajuntament situat a la plaça de la Coma. La sala passa de ser un be de domini públic a un be de caràcter patrimonial. Els serveis que donava aquest espai com a Sala d'exposicions i com a seu de col·legi electoral, es traslladaran a Can Trinxeria. D'aquesta manera es podrà millorar l'atenció al públic, ja que els serveis compliran amb la normativa de prohibició de barreres arquitectòniques i es reorganitzaran en un espai més eficient. La sala de l'antic Ajuntament quedarà lliure per un aprofitament arrendatari per a la hisenda municipal.

Un punt dirigit a pal·liar els efectes de la Covid-19 ha estat la convocatòria i bases per les subvencions de terrasses. Es plantegen nous ajuts extraordinaris als restauradors que disposen d'una llicència municipal per a la utilització terrasses en domini públic municipal. La subvenció consisteix en el retorn de l'import pagat en concepte de la taxa per l'ocupació de la terrassa al llarg del 2020. Les sol·licituds podran presentar-se de l'1 al 14 de febrer de 2021.

També es ret compte de diversos informes econòmics: l'informe de morositat 3T 2020 iel període mitjà de pagament 3T 2020. També es porten a aprovació per part del Ple un lot de 17 bonificacions de l'impost de l'Impost sobre Construccions, instal·lacions i obres.