Resum dels acords del Ple Municipal ordinari d'abril 2017

2017-4 pleResum dels acords presos al Ple Municipal ordinari del 24 d'abril de 2017. Podeu tornar a sentir el Ple Municipal a Ràdio Cassà. 

 

ORDRE DEL DIA

Primer.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia de 16 de març al 5 d’abril de 2017 (núm. 2017/200 al 2017/267). ES DÓNA COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA. Consulta els decrets d'alcaldia aquí (PDF)

 

SECRETARIA

Segon.- PRP2017/556 Renúncia de la Regidora Cristina Boadella Gispert (PDECAT). ES DÓNA COMPTE DE LA RENÚNCIA

 

RECURSOS ECONÒMICS

Tercer.- PRP2017/384 Aprovació inicial modificació de crèdit 3TC 1/2017 del pressupost de l'Ajuntament de Cassà 2017. S'APROVA AMB 7 VOTS A FAVOR D'ERC I 6 ABSTENCIONS DE PDeCAT

Quart.- PRP2017/382 Modificacions de crèdit per aplicació del superàvit 2016. S'APROVA AMB 7 VOTS A FAVOR D'ERC I 6 ABSTENCIONS DE PDeCAT

Cinquè.- PRP2017/543 Aprovar inicialment les modificacions de crèdit del pressupost 2017 de l'Ajuntament de Cassà 3SC 2/2017 i 3CE 2/2017. S'APROVA AMB 7 VOTS A FAVOR D'ERC I 6 ABSTENCIONS DE PDeCAT

Sisè.- PRP2017/504 Bonificació IBI per cessió immoble borsa lloguer social. S'APROVA PER UNANIMITAT

Setè.- PRP2017/509 Actualització valors cadastrals 2018. S'APROVA PER UNANIMITAT

Vuitè.- PRP2017/511 Modificació OOFF núm. 1 per actualització valors cadastrals. S'APROVA AMB 7 VOTS A FAVOR D'ERC I 6 ABSTENCIONS DE PDeCAT

Novè.- PRP2017/548 Modificació OOFF núm. 21. S'APROVA AMB 7 VOTS A FAVOR D'ERC I 6 ABSTENCIONS DE PDeCAT

 

MOCIONS I PROPOSTES

Desè.- PRP2017/606 Moció referent a la reinversió del superàvit a l’administració local per a la millora dels serveis públics i l’execució d’inversions prioritàries. S'APROVA PER UNANIMITAT. Consulta la moció aquí (PDF)

 

Onzè.- Informes d’Alcaldia i Regidors

Dotzè.- Precs i preguntes

 

Escolteu la gravació del Ple Municipal a Ràdio Cassà