Cassà posa en marxa la xarxa gratuïta WIFI4EU a diferents espais públics del municipi

2021 11 23 wifi4euFa uns dies que s'ha posat en marxa la xarxa WIFI4EU a Cassà de la Selva. Una xarxa wifi d’alta velocitat (30 Mbps) a escala europea, que facilita l’accés a internet de forma gratuïta i sense haver-se de registrar. Està pensada per donar servei en llocs on hi hagi molta afluència de públic, com poden ser esdeveniments esportius, carril bici, centres escolars, etc.

Celebració del Ple municipal ordinari el 28 d'octubre a les 19 h

2021 10 27 ple municipal octubreLa Sala de Plens de l'Ajuntament serà novament la seu del Ple ordinari d'aquest mes. En aquesta ocasió, el municipi pensa en el futur i es prepara per a l'obtenció dels ajuts europeus Next Generation i també per la consecució dels Objectius Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 que va aprovar l'ONU i que afecten la nostra administració.

1.- Aprovar l'acta del Ple Extraordinari de 10/09/2021

2.- Aprovar l'acta del Ple Ordinari de 30/09/2021

3.- Retre compte dels decrets d'alcaldia núm. 2021/2016 a 2021/2221

4.- Aprovació del conveni per a la formalització de l'encàrrec a mitjà propi a favor de l'entitat SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, S.L. per a la preparació de la documentació necessària per a l'obtenció d'ajuts del Fons de Recuperació de la Unió Europea.

El fons Next Generation de la Unió Europea neix per donar resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la COVID-19. Suposarà 140.000 milions d'euros per Espanya, entre transferències i préstecs a projectes. El projecte que s'ajusta a la nostra residència és el "Nou model d'autonomia i atenció a les persones que precisin suport de llarga durada a l'entorn comunitari".

Amb aquest punt es formalitza l'encàrrec per a la preparació dels documents requerits per la futura convocatòria d'ajuts del fons Next Generation. L'encàrrec anirà destinat a la redacció del programa i adequació per a la rehabilitació o la construcció d'una residència de gent gran.

Es tracta d'una gran oportunitat per donar resposta a les noves necessitats futures de la nostra residència de la gent gran.

5.- Proposta d'acord de desafecció del camí públic al seu pas entre Can Xerapis i Can Dauset de referència cadastal 17049A001090240000UG com a bé de domini públic segons sol·licitud de Xavier Estepa i Roca.

A sol·licitud del veí del camí i atès que aquest camí només dona accés a una finca privada i que no té interès públic mantenir-lo. Es tramita la desafectació d'aquest camí després d'haver estat en exposició pública. D’aquesta manera s'aprova definitivament la desafectació com a bé de domini públic municipal de la porció del terreny passant a tenir naturalesa de bé patrimonial. Posteriorment el terreny es vendrà com a sobrant.

6.- Modificació de les ordenances fiscals núm.: 1, 2, 11, 12 I 38

La primera modificació de les ordenances fa referència a una esmena del text original. La resta de modificacions ajusten el calendari tributari a fi d'harmonitzar les dates al conjunt de taxes i municipis que gestiona la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC).

7.- Aprovar la modificació dels estatus del consorci Alba-Ter.

El Consorci té com a element comú vertebrador la conca del riu Ter amb finalitats de possibilitar unes actuacions de planificació, promoció i altres iniciatives vinculades al riu coordinades entre tots els municipis de la vora del riu i de la seva àrea d'influència en tot el seu recorregut superant les limitacions que comportarien les actuacions aïllades per part de cada municipi.

L'Ajuntament de Cassà de la Selva com a membre del Consorci aprova la nova denominació del Consorci com a "Consorci del Ter", acordada per l'Assemblea General del Consorci per acord del plenari del passat 29 de setembre.

8.- Moció en suport a l'Agenda 2020 i als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Amb aquesta moció l'Ajuntament es compromet a implantar l'agenda segons el document anomenat "Transformar el nostre món: L'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible" que les Nacions Unides va aprovar l'any 2015.

Aquesta Agenda conté 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i 169 fites per assolir un futur més sostenible. Les accions s'agrupen en cinc àmbits d'importància crítica per a la humanitat i el planeta als àmbits de les persones, el planeta, la prosperitat, la pau i la solidaritat.

L'objectiu onzè fa referència a aconseguir que les ciutats i les comunitats siguin inclusives, segures, resilients i sostenibles. Es tracta d'un objectiu que necessita un consens global entre totes les forces polítiques que formen part del consistori.

9.- Informes d'alcaldia i regidors

10.- Precs i Preguntes

Noves pantalles i noves mesures de seguretat informàtiques

2021 10 22 noves tecnologiesAquest any s'ha fet l'adquisició i instal·lació d'una nova pantalla per millorar la difusió de la informació municipal amb una eina que permet l'actualització de la informació en temps real a més de la publicació dels actes que tenen lloc al municipi. A més d'aquesta nova adquisició també s'han actualitzat i reforçat les mesures de seguretat dels servidors amb nous sistemes de còpies de seguretat al núvol i de rescat de dades.  

Telèfons d'interès

  • Cassà Jove 669 166 000
  • Centre Cultural Sala Galà 972 462 820
  • Esports (zona esportiva) 972 461 527
  • Promoció Econòmica 972 462 821
  • Ràdio Cassà 972 463 777
  • Serveis Socials 972 460 851
  • Xaloc972 900 235

Contacte

ajuntament@cassa.cat

Tel. 972 46 00 05

Rambla Onze de Setembre, 107, 17244 Cassà de la Selva, Girona

NIF. P1704900-H

{loadposition popsearch}