• Cassà de la Selva

  Cassà de la Selva

2019 12 19 Nous agents 1Avui, s'han incorporat els cinc agents que formaran part del cos de la Policia del nostre municipi. Aquests agents ocupen les places del personal que han quedat vacants. D'aquesta manera, la Policia Local es dota de la plantilla que té assignada per les seves tasques de seguretat i regulació de l'espai públic, prestació d'auxili, prevenció, atenció i servei en general als ciutadans en el nostre municipi.

 

escut municipal colorEl pròxim dijous, 19 de desembre es celebra el darrer Ple del primer l'any del mandat. La convocatòria d'aquest Ple s'ha establert a les 19 h, una hora abans del què és habitual. 

És un dels plens més importants de l'any. S'aproven els recursos econòmics que donen lloc a una nova política avocada a afrontar els problemes quotidians del municipi i construir les condicions de progrés i benestar pels seus habitants.

Altres punts són l'assignació de les plantilles municipals, l'elecció de la jutgessa de pau i la participació en el fons de cooperació, entre d'altres. Podeu trobar l'ordre del dia en el corresponent decret.

 1. Aprovar acta ple municipal de 28/11/2019.
 2. Donar compte decrets d'alcaldia núm.2019/2307 al 2019/2427.
 3. Aprovació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament, exercici 2020.
 4. Aprovació de la plantilla de l'Ajuntament, l'Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Josep i l'Entitat Mercantil Gestió de Serveis Municipals Cassà S.L., exercici 2020.
 5. Aprovació inicial del Pressupost General de l'Ajuntament de Cassà de la Selva, exercici 2020.
 6. Elecció del Jutge/ssa de Pau titular i substitut/ta.
 7. Declaració concurrència de bonificacions ICIO.
 8. Adhesió al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
 9. Ratificació de l'acord d'acceptació de l'Ajuntament de Cassà de la Selva per part de la Fundació per a la Promoció del Sector Surer.
 10. Proposta d'acord del Grup Municipal d'ERC pel Retorn Social del Rescat Bancari i per Garantir l'Accés a l'Habitatge Social.
 11. Informes d'alcaldia i regidors
 12. Precs i preguntes

28 09 2019 places feinaL'Ajuntament de Cassà ha obert diferents processos selectius per la creació d’una borsa de treball, d'administratius/ves, netejadors/es, mestre/a, monitors de natació, socorrisme i activitats diregides, per al mateix ajuntament i els seus ens dependents.