• Cassà de la Selva

    Cassà de la Selva

La Direcció General del Cadastre del Ministeri d’Hisenda està duent a terme l’actualització de les dades cadastrals als municipis de les comarques gironines. Aquest procediment de regularització cadastral es porta a terme d’ofici i sense que ho hagi demanat l’Ajuntament de Cassà de la Selva.

Aquests dies s'estan distribuint pels domicilis cassanencs el díptic que resumeix les principals novetats en matèria de Recaptació de tributs per a 2015. Aquest any cal remarcar el següent:

2014-03-26-cobrament-impostos

Entre el dia 1 d'abril i 2 de juny es posaran al cobrament la taxa per guals i entrades, així com de l'impost sobre vehicles, any 2014. A l'últim dia es carregaran en compte els rebuts domiciliats.

Entre el dia 3 de març i 5 de maig s’inicia el cobrament de les taxes de 2014 corresponents a Clavegueram i Recollida d'Escombraries pels contribuents que les paguen directament a l'Ajuntament.