Consulta el calendari del contribuent 2016

2016-1 calendaricontribuentL'Ajuntament de Cassà repartirà durant els propers dies a tots els domicilis del poble el calendari del contribuent 2016 on es resumeixen les dates de cobrament dels principals impostos i les taxes d'aquest any. A banda d'això, també s'hi especifiquen les principals bonificacions i ajudes que els ciutadans poden sol·licitar i altres informacions com el fraccionament en tres terminis de diversos tributs.

Recordem que a partir d'aquest any la recaptació dels tributs es delega a Xaloc, un organisme autònom de la Diputació de Girona creat per prestar serveis de suport i assistència als ens locals de les comarques gironines. Els ciutadans que no tinguin els rebuts domiciliats rebran una carta de pagament de Xaloc els primers dies del període de cobrament, que s'ha de fer efectiu a qualsevol entitat bancària. En cas que la carta no arribi, podeu contactar amb l'oficina de Xaloc per recollir-la.

Consulta el calendari del contribuent 2016