Obres per millorar el ferm del carrer Catalunya

Aquest dilluns dia 25 de maig començaran les obres per millorar el ferm i d'asfaltatge d’una part del carrer Catalunya.


Les actuacions consistiran en la pavimentació del ferm malmès del carrer Catalunya entre el carrer Puigcugul i el carrer del Raval. En aquest carrer, a la zona de rodadura dels vehicles s’hi troba un flonjall molt pronunciat al llarg de tot el tram.
En aquest punt, es realitzarà una rasa d’uns 2 metres d’ample per uns 50 cm de profunditat per tal de retirar uns fangs que provoquen els flonjalls al llarg del traçat.
Posteriorment es reomplirà la rasa amb material seleccionat i compactat amb l’acabat d’una una capa d’aglomerat asfàltic en calent d’uns 4-5 cm de gruix.

 

Aquests treballs, que es preveu que durin tota la setmana, també representaran el canvi provisional dels contenidors del carrer Catalunya, que es desplaçaran al carrer Puigcugul, davant del núm 93. 

Els veïns amb aparcament privat en el mateix carrer, cal que retirin els coches abans del dilluns a les 7 del matí, ja que no es podrà circular durant tota la setmana. 

Disculpeu les molèsties