Obres al carrer Hospital

Al carrer de l'Hospital, entre la rambla Onze de Setembre i la baixada de la Piscina, hi ha la vorera del costat de l'escola Puig d'Arques, que és molt concorreguda per les dues entrades de l'escola, la del pati gran i la del pati de les bicicletes.


Aquesta vorera actualment disposa d'una amplada mitja de 72 cm. i per tal d'ampliar-la fins a 1,60 m. es suprimiran els aparcaments de vehicles que hi ha a l'altra costat de la calçada. La via seguirà essent d'un sol sentit de circulació però sense vehicles aparcats en cap punt d'aquest tram.
Amb aquesta actuació es millora considerablement la seguretat dels usuaris de l'escola i de tots els vianants.
Les obres les porta a terme l'empresa Freixas i Freixas, SL i es preveu que durin uns 10 dies, durant els quals el carrer estarà tallat. Disculpeu les molèsties.