Nou enllumenat del carrer Provincial i il·luminació específica per als passos de vianants

2020 02 04 Obres Crta Provincial3Ha començat la renovació i millora de l'enllumenat existent al carrer Provincial. Aquest és un dels principals carrers del municipi i l'enllumenat públic és molt vell i poc eficient. Aquesta obra l'executarà l'empresa Etra Bonal, i tindrà un cost de 110.732,20 €, a càrrec del pressupost del 2018.

Una de les millores necessàries és la nova il·luminació específica per als passos de vianants amb nous projectors amb LED que es preveu instal·lar abans del pas de vianants, en el sentit de la marxa. Actualment, els passos de vianants no disposen d'aquesta il·luminació específica, i queden il·luminats només per l'enllumenat viari de la calçada.

Des de la carretera C-25 fins a la cruïlla del carrer Miquel Martí i Pol es preveu mantenir la instal·lació existent, i posar-hi una nova lluminària en una columna existent.

A la cruïlla de la carretera Provincial amb el carrer de Castellflorit, es preveu la instal·lació de dos nous punts de llum.

A partir de la cruïlla del carrer Miquel Marti i Pol fins a la cruïlla amb el carrer Indústria, s'eliminarà la instal·lació d'enllumenat públic existent i s'instal·laran nous punts de llum en un sol lateral de la carretera, amb una distància de 25 metres entre els punts. Aquesta nova il·luminació, només a un costat de la via, abastirà no obstant els dos costats.

Els punts de llum es col·locaran a la vorera del costat dret, entrant des de Llambilles, tret de dos punts del tram que uneixen els carrers Ponent, Molí i carretera Provincial, que s’instal·laran en el costat esquerre. Les noves lluminàries seran del tipus LED de 92W cadascuna, sobre una columna troncocònica recta d'acer galvanitzat de 9,50 metres d'alçada.

En tot l'àmbit del carrer Provincial, hi ha instal·lats senyals verticals subjectats en les columnes d'enllumenat existent. El fet que el present projecte prevegi eliminar aquestes columnes i col·locar-ne de noves amb ubicacions diferents fa que sigui necessària la recol·locació d'aquests senyals verticals que en queden afectats.

2020 02 04 Obres Crta Provincial22020 02 04 Obres Crta Provincial22020 02 04 Obres Crta Provincial2