Informació sobre apagades parcials de l'enllumenat públic.

2019 08 14 tall fanalsEn les darreres setmanes s'han registrat diversos talls de llum als fanals públics que han afectat parcialment a carrers de la població.

Aquesta incidència ha sigut arran de les substitucions de comptadors que realitza l'empresa subministradora. En aquestes tasques, s'instal·len nous comptadors

digitals que automàticament tallen el servei quan se sobrepassen els paràmetres contractuals.

Un cop esbrinat les causes de les incidències, l'Ajuntament ha gestionat amb la subministradora aquests paràmetres per tal que no torni a quedar afectat el servei a causa dels comptadors digitals instal·lats o els que resten per instal·lar.