Afectacions de circulació al carrer del Portal

carrer portalCoincidint amb les obres del Barri Vell i aprofitant les vacances escolars el carrer del Portal, entre el carrer d'Ardenya i el carrer Germà Agustí, es farà d'un sol nivell, sense graó entre la vorera i la calçada, per tal de donar prioritat als vianants i sense obstacles ni desnivells per accedir als immobles.

 

Per aquest motiu, per tal de poder realitzar les obres de desaigües i el posterior asfaltage, es tallarà la circulació, des del dia 3 de gener fins el dia 7, ambdós inclosos. Els trams dels carrers afectats són: carrer d'Ardenya, carrer del Portal i carrer Germà Agustí, que només seran accessibles pels veïns.