Comunicat sobre la circulació a la plaça de la Coma a partir del diumenge 8 de juliol

0. logoajuntamentUn cop feta la sessió participativa per valorar conjuntament el primer any dels canvis de mobilitat a la plaça de la Coma, a partir del diumenge 8 de juliol la circulació quedarà regulada de la manera següent:

HORARIS DE RESTRICCIÓ DE LA CIRCULACIÓ I L'ESTACIONAMENT A LA PLAÇA DE LA COMA

- Diumenges, de 10 a 14 h.

- Dies festius, de 10 a 14 h.

- Dies que s’hi celebrin esdeveniments.

En els períodes citats anteriorment no es podrà estacionar a la plaça. També quedarà restringida la circulació excepte pels vehicles que estiguin autoritzats.

SISTEMA DE TANCAMENT DE LA CIRCULACIÓ DE LA PLAÇA DE LA COMA

Per fer més visible el tancament de la plaça i assegurar que no hi entren vehicles, es posarà una pilona als tres punts d’accés a la plaça de la Coma amb un senyal recordatori de prohibit circular-hi. Aquesta pilona, que es posarà i es traurà cada dia que la circulació a la plaça estigui restringida, se sumarà als panells que hi ha actualment.

A través del carrer Major, es podrà accedir igualment al nucli històric quan la plaça de la Coma estigui tancada.

El control dels accessos de vehicles a la plaça de la Coma se seguirà fent a través d’una càmera lectora de matrícules autoritzada per la Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància de Catalunya.

AUTORITZACIONS D'ACCÉS A LA PLAÇA DE LA COMA ELS DIES EN QUÈ LA CIRCULACIÓ ESTÀ RESTRINGIDA

Qui pot sol·licitar una autorització?

- Els veïns empadronats a la plaça de la Coma amb problemes de mobilitat.

- El familiars de veïns empadronats a la plaça de la Coma amb problemes de mobilitat.

- Els veïns amb garatges a la plaça de la Coma.

Com s’ha de sol·licitar l’autorització?

Cal presentar una instància genèrica adreçada a la Policia Local en la qual cal indicar les dades següents:

- Nom i cognoms

- DNI

- Adreça del domicili de residència

- Permís de circulació del vehicle a autoritzar

Les mesures de circulació adoptades per a la plaça de la Coma no afecten en cap cas les establertes al nucli històric.

Si teniu qualsevol dubte o necessitat especial, podeu dirigir-vos a la Policia Local.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.