S'instal·la una reixa de seguretat al CAP de Cassà

2023 03 16 reixa CAPAquests dies s'ha instal·lat una reixa de seguretat a l'accés de la zona d'atenció continuada de la planta baixa del CAP de Cassà. El motiu per instal·lar aquesta barrera de seguretat és que s'han produït incidents que han afectat el personal del dispensari, especialment durant les hores de servei de l'horari nocturn.

En les guàrdies nocturnes, habitualment hi ha dues persones fent el servei, un metge o metgessa i un infermer o infermera, per garantir la seva seguretat, el personal podrà prevenir l'entrada dels usuaris que mostrin agressivitat vers els treballadors sanitaris i tindran l'opció d'avisar a la Policia Local en cas de necessitat.

L'accés als usuaris que necessitin assistència d'urgència estarà garantit, el personal obrirà i tancarà la reixa per permetre el seu pas amb normalitat. Aquestes mesures de seguretat garantiran la integritat del personal sanitari i dels usuaris o usuàries dels serveis d'urgències nocturn.