L'església de Cassà blava amb motiu del Dia Mundial de Conscienciació sobre l’Autisme

autismeCoincidint amb el Dia Mundial de Conscienciació sobre l’Autisme, l’Ajuntament de Cassà vol donar tot el seu suport a les persones i famílies afectades pels trastorns de l’espectre autista (TEA) i per donar visibilitat a aquest dia, s’ha il·luminat l'església de color blau. 

Aquest color que els representa, té la singularitat que brilla com el mar, un dia de calma, i que s’enfosqueix com el mar, un dia de mar embravida, a l’igual que els passa a les persones que pateixen aquest trastorn de espectre autiste. 

Manifest de la Federació Catalana d’Autisme

El Dia Mundial de Conscienciació sobre l’autisme, és un dia especialment important per a traslladar a la societat en general els grans reptes en què encara es troben les persones amb autisme i les seves famílies.

L’any 2020 la pandèmia de la COVID19 va posar més en relleu les desigualtats socials i les dificultats pels col·lectius més vulnerables. La situació segueix aquest any 2021 i ja s’està veient la crisi econòmica i social que se n’està derivant i que afecta de ple a les persones amb diversitat funcional.

Avui volem aprofitar l’espai de veu que ens dóna el Dia Mundial de Conscienciació sobre l’Autisme per posar de manifest:

  • Que la necessitat any rere any de fer-nos visibles en un dia com el dos d’abril és perquè encara no es compta amb les persones amb autisme a l’escola, als espais d’oci o als entorns laborals i que encara queda una llarga trajectòria perquè realment se’ls i se’ns tracti com a ciutadans i ciutadanes de ple dret
  • Que l’autisme és una condició que va en augment: en els últims 6 anys hi ha hagut un augment de casos del 250% i des dels diferents àmbits (sanitari, educatiu, benestar) s’està percebent aquest augment i la conseqüent necessitat d’adaptacions dels espais i de recursos especialitzats. Si ho estem veient: actuem!
  • El lema d’Autisme Europa pel Dia Mundial de Conscienciació sobre l’Autisme d’aquest any 2021 és “Podem aprendre, podem treballar” i la Federació Catalana hi està adherida i hi està d’acord però volem matisar que això tan sols és possible si es reben l’atenció i els suports necessaris des de la infantesa i durant tot el cicle vital
  • Cal un reconeixement a l’especificitat d’aquesta condició i a la necessitat d’atenció especialitzada en tots els entorns de participació de la persona
  • Cal que des de les administracions es prenguin mesures per tal de garantir els drets fonamentals i bàsics de les persones amb autisme i cal que es creïn mecanismes per oferir els suports necessaris per exercir-los
  • Reivindiquem el paper de les entitats i associacions de famílies i de persones amb TEA que fan una gran tasca de difusió, formació i atenció al col·lectiu. Els seus projectes innovadors dónen resposta als nous reptes que es presenten aquest segle per transformar i millorar l’atenció que reben les persones amb autisme i les seves famílies. Aquestes entitats i els seus projectes no reben el reconeixement i suport que es mereixen per part de les administracions que, tot i els discursos benintencionats, segueixen treballant amb models que no promouen la inclusió social plena ni fomenten l’autodeterminació.

És necessari teixir complicitats, treballar de manera conjunta i transversal per assolir els grans reptes que tenim al davant. Calen canvis en la Cartera de Serveis Socials, canvis en l’àmbit de la salut i de la inclusió educativa.

És necessari replantejar-se els principis de productivitat, utilitat i capacitat que regeixen actualment la nostra societat: el valor humà que aporta la diversitat és inqüestionable i inquantificable.

Si estem d’acord en el reconeixement d’aquestes necessitats pel col·lectiu de persones amb TEA: escolteu-nos.  Comencem a treballar plegades entitats, administracions, professionals i persones amb TEA. Canviem el món, millorem el món.

Perquè la societat ho mereix, perquè totes i tots mereixem un passat, un present i un futur dignes i feliços.