Preguntes sobre restriccions d'activitats per la COVID-19, versió 25-03

Noves preguntes sobre restriccions d'activitats per la COVID-19 o modificacions de les anteriors, versió 25 de març

Sobre  mobil itat

 1. 1. Em puc moure dins del meu municipi?

La   mobilitat   es   limita   a   determinades   activitats:   adquisició   d’aliments,   productes farmacèutics de primera necessitat, entitats financeres i assegurances, desplaçament al lloc de treball, retorn a residència habitual, atenció i cura a menors d’edat, gent gran i altres persones especialment vulnerables. Sempre individualment excepte l’acompanyament a persones amb discapacitat o altra causa justificada.

A més, es manté vigent el confinament a Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova  del  Camí,  on  hi  ha  controls  per  no  entrar-hi  ni  sortir-ne,  excepte  els  serveis essencials.

 1. 2. Puc entrar o sortir d’Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui o Vilanova del Camí?

No, perquè es manté el confinament a aquests municipis. Sí poden entrar i sortir les mercaderies i els serveis essencials en aquests municipis.

 1. 3. Puc entrar i sortir a la resta de municipis?

Sí, per a les activitats previstes (compra d’aliments o de productes farmacèutics de primera necessitat, desplaçament al centre de treball, retorn a domicili, assistència sanitària o cura de persones amb necessitats). La Generalitat demana limitar al màxim aquesta mobilitat.

 1. 4. Hi ha algun "certificat de mobilitat" o document oficial que hagi de portar per poder circular a peu o amb vehicle?

S’ha elaborat un certificat de declaració autoresponsable que facilita demostrar que el desplaçament s’ajusta a les restriccions de l’estat d’alarma. És voluntari i no obligat. Està disponible al web del Departament d’Interior. Els Mossos d’Esquadra i les policies locals en disposaran de  còpies impreses.  Els  establiments  comercials  autoritzats a  l’obertura  i  els centres de treball poden tenir còpia impresa però no estan obligats. És vigent des del dilluns

23 de març de 2020 a les 00.00 h.

 1. 5. Puc anar a la meva segona residència?

No està permès.

 1. 6. Puc anar a la meva segona residència si la meva parella hi té la residència habitual?

Només pot anar-hi qui tingui la residència habitual.

 1. 7. Em puc desplaçar per canviar la custòdia de menors a una altra localitat, tant si està a prop com allunyada del meu domicili?

Sí, entenent que es tracta d’atendre un menor. No està permesa l’entrada o sortida en el cas dels municipis on hi ha decretat confinament (Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí). En relació amb l’acord d’unificació de criteris dels jutjats de família de la ciutat de Barcelona, no s'altera el règim de guarda i custòdia vigent en cada cas, que es pot modificar per acord entre els progenitors.

 

 1. 8. Puc sortir a comprar amb els menors a càrrec si no hi ha ningú més al domicili?

Demaneu a algú que us faci arribar els aliments o productes bàsics que us calguin o feu la compra per mitjans electrònics. Si no és possible, eviteu que entrin als establiments.

 1. 9. Tinc un familiar a càrrec amb discapacitat/TEA que requereix sortir al carrer. Puc?

Si   és   imprescindible   fer-ho   per   prescripció   d’un   professional   sanitari,   social   o   del Departament d’Educació, porteu a sobre el certificat de discapacitat i/o la prescripció del professional. A banda de l’acompanyament, es permet la sortida individual si la persona disposa d’autonomia.

 1. 10. La gent pot sortir al carrer i comprar?

Només per a les compres habituals i evitant aglomeracions. L’estada dins l’establiment ha de ser la mínima i imprescindible per fer la compra necessària. El Departament de Salut recomana mantenir entre 1 i 2 metres de distància entre persones.

 1. 11. Puc anar a comprar a establiments fora del meu municipi?

Només excepcionalment i de forma justificada. La compra s’ha de fer al més a prop possible del domicili per evitar desplaçaments innecessaris i reduir el temps a l’exterior.

 1. 12. Puc anar a veure el meu familiar/amic/veí a casa seva?

Només en els casos de persones vulnerables o dependents i sense que hi hagi contacte, i mantenint una distància d’entre 1 i 2 metres.

També per a la recollida de menors d’edat als domicilis dels progenitors/tutors, inclòs el règim de custòdia compartida o similar.

 1. 13. Puc visitar els meus familiars dependents?

Sí, per garantir l’atenció que necessitin. Mantingueu la distància d’1 a 2 metres i eviteu el

contacte físic.

 1. 14. Soc persona depenen La persona que m’assisteix podrà venir?

Sí, forma part dels serveis essencials que es permeten.

 1. 15. Puc portar els infants al parc?

No.

 1. 16. Puc deixar els meus fills a càrrec de la persona que els cuida habitualment perquè he

d’anar a treballar?

Sí, entenent que es tracta de tenir cura d’un menor d’edat.

 1. 17. Puc fer la compra per a persones que no poden fer-la per elles mateixes?

Sí, però quan l’hi porteu, no hi pot haver contacte i cal mantenir la distància d’entre 1 i 2

metres.

 1. 18. Puc baixar les escombraries?

Sí.

 1. 19. Puc baixar les escombraries del meu veí?

Sí, però sense tenir-hi contacte i respectant la distància d’entre 1 i 2 metres.

 1. 20. Per què no puc anar a veure els avis i passar la tarda amb ells?

Són un col·lectiu molt vulnerable al virus. Cal evitar el contacte. Truca’ls sovint perquè se sentint acompanyats i comprova si tenen necessitats. Si cal, porta’ls el que necessitin (bàsic), però evitant el contacte i respectant la distància d’entre 1 i 2 metres.

 1. 21. Podem estar als espais comunitaris de l'edifici on vivim?

 

No, atès que és un espai privat d’ús públic.

 1. 22. Puc fer ús de les zones comunes de l’edifici on visc?

Només  per  a  les  activitats  imprescindibles  (estendre  la  roba,  per  exemple)  de  forma individual. No es pot fer ús per a esbarjo, inclòs l’ús individual.

 1. 23. Puc sortir al meu pati/balcó/terrassa particular?

Sí, en poden fer ús les persones que resideixen al domicili.

 1. 24. Puc treure a passejar la meva mascota?

De  forma  individual  cada  persona,  sempre  a  prop  del  domicili  i  pel  temps  mínim imprescindible.

 1. 25. Puc anar a donar de menjar i beure als animals que tinc fora del meu domicili?

Només en el temps i forma imprescindible per fer-ho. No es permet passejar-los en grup.

 1. 26. I si la meva activitat professional és amb animals de granja o similar?

Sí que està permès en cas d’activitat professional amb animals de granja o similar.

 1. 27. Puc quedar amb gent al carrer?

No. La sortida al carrer es limita a les activitats descrites, que no inclouen les trobades.

 1. 28. Es pot anar a la platja?

No, perquè no està inclòs en els casos en què es permet la mobilitat a la via pública.

 1. 29. Es pot anar a parcs o al bosc?

No, perquè no està inclòs en els casos en què es permet la mobilitat a la via pública.

 1. 30. Puc anar a l’hort si està fora del meu domicili habitual?

No en el cas d’un hort particular (consum propi). Sí en cas que hi hagi activitat econòmica.

 1. 31. Quina limitació general hi ha pel que fa al nombre de persones dins de vehicles particulars?

Sempre de forma individual.

 1. 32. Hi ha excepcions a l’ús individual de vehicles particulars?

En vehicles particulars, hi poden anar un màxim de 2 persones si el conductor acompanya una persona que resideix al seu mateix domicili o desenvolupen la seva activitat al mateix centre de treball. Només serà possible en cas d’un dels desplaçaments permesos (centre sanitari, centre de treball o retorn a domicili) i si la persona que porta no pot conduir per les seves condicions particulars. Cal poder demostrar aquestes circumstàncies.

S’ha establert que, com a màxim, anirà una persona per cada fila de seients, amb la màxima distància possible entre els ocupants  (posicions en diagonal, no tot just darrere  l’un de l’altre).

També està permès que un conductor porti al vehicle particular persones grans, menors, dependents o  discapacitats  que no tenen autonomia. En aquest cas, podran anar en el vehicle més de 2 persones però tots els acompanyants del conductor hauran de tenir alguna de  les  condicions  abans  descrites,  i  evidentment  cal  respectar  la  capacitat  màxima  del vehicle.

 1. 33. També està limitat el nombre de persones dins de vehicles professionals o d’empresa?

En el transport de mercaderies per carretera està expressament permès que vagin dues persones a la cabina del vehicle quan sigui necessari per raó del tipus de transport.

En el cas dels professionals o d’empresa en activitat laboral, inclòs el desplaçament al centre de treball, es permet més d’un ocupant si són treballadors d’un mateix centre de treball o

 

desenvolupen l’activitat professional conjuntament. Es recomana que l’ocupació sigui la mínima possible intentant que hi hagi separació entre els ocupants dels seients (posteriors o del davanter si és furgoneta amb tres places davanteres). Es comprovarà que el vehicle està a nom de l’empresa o autònom.

 1. 34. Poden circular motocicletes, bicicletes i patinets?

Sí, només per les causes de mobilitat previstes i de forma individual.

 1. 35. I dins de taxis i VTC?

Individualment, excepte  si s’acompanya una persona discapacitada, menor o gran sense autonomia. S’ha de seure als seients posteriors.

 1. 36. Puc anar a recollir un familiar a l'aeroport, a l’estació...?

No està previst específicament a les excepcions a la mobilitat en l’espai públic. Sí que està previst  per  acompanyar  persones  amb  discapacitat,  menors  o  altres  persones  amb necessitats i causa justificada (com ara gent gran).

 1. 37. Puc sortir per anar a signar un contracte, documentació o similar?

Només per causa justificada i si és inajornable. Cal recordar que s’han suspès els terminis de tramitació administrativa (no caduquen els tràmits durant aquests dies).

 1. 38. Podem compartir cotxe per anar al metge?

Només menors, dependents, persones especialment vulnerables o altres causes justificades.

 1. 39. Els repartidors de paqueteria poden circular lliurement per fer la seva feina?

Sí, en el marc de la seva activitat laboral.

 1. 40. Si veiem gent desobeint el confinament obligatori sense necessitat, es pot denunciar?

Sí, però s’ha d’evitar l’ús massiu del 112 i de les comissaries. La policia ja està actuant d’ofici.

 1. 41. La policia pot arribar a detenir algú per anar pel carrer?

Sí, en cas que circuli i no pugui demostrar que ho fa per una de les causes que permet l’estat d’alarma o no faci cas a les indicacions dels agents de l’autoritat.

 1. 42. Puc anar a sales de vetlla, cerimònies o sepelis en cas de mort d’un familiar o amic?

No es permet en cas que el difunt ho sigui a causa de la COVID-19.

Per a la resta de casos no està prohibit però es recomana no fer cap reunió presencial. Si es fa, no es pot superar el terç de l’aforament màxim del local i cal mantenir una distància de seguretat d’entre 1 i 2 metres entre les persones. També s’han d’evitar tots els contactes corporals entre persones, fins i tot aquells vinculats a ritus, cerimonials o les tradicions de cortesia. A més, les mesures de restricció de circulació de persones no recullen de manera expressa l’exempció de la prohibició de desplaçaments motivats per aquesta causa.

 1. 43. Tinc una cita mèdica. Hi puc anar?

S’estan posposant totes les no urgents.

 1. 44. Tinc una cita per rehabilitació. Hi puc anar?

S’estan posposant totes les no urgents.

 1. 45. Funciona el transport públic?

Sí, però amb afectacions al servei i la seva ocupació segons tipologia amb l’objectiu d’evitar aglomeracions. Consulteu detalladament el gestor del servei.

 1. 46. Puc anar a fer gestions a l’ajuntament (multes, impostos...)?

 

Consulteu amb l’ajuntament si podeu fer els tràmits telemàtics o posposar-los. S’han suspès els terminis de tramitació administrativa (els propers 15 dies no compten dins dels terminis disponibles per als tràmits administratius).

 1. 47. He de canviar de pis i fer la mudança. Puc?

Si és inajornable per venciment contractual o similar, es pot considerar necessitat justificada. Porteu al damunt la documentació que ho acrediti.

 1. 48. Puc anar a donar sang?

Sí, responent a les crides que faci l’autoritat sanitària i amb mesures de precaució.

 1. 49. Què passa si em caduca el DNI aquests dies?

S’ha establert la pròrroga d’1 any, fins al 13 de març de 2021, de la vigència dels DNI de persones majors d’edat que caduquin des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.

 1. 50. I en el cas del carnet de conduir?

La vigència dels permisos i llicències de conducció que caduquin durant l’estat d’alarma quedarà automàticament prorrogada per 60 dies.

 1. 51. Puc continuar conduint si m’ha caducat la ITV?

Sí, sempre que la ITV hagi caducat durant la vigència de l’estat d’alarma.

 1. 52. Com justificar una causa de força major o situació de necessitat per circular a l’exterior?

Porteu a sobre els documents que certifiquin la situació de necessitat o causa de força major perquè la policia ho pugui comprovar. Són només situacions de molta alta excepcionalitat.

 Sobr e l ’ ober tur a  d’ acti vi tats  comer cial s  o simil ar s . Poden  obr i r ?

 1. 53. Estaran obertes les botigues d’aliments, supermercats i similars?

Sí, com a servei essencial.

 1. 54. Els subministraments a botigues d’aliments i supermercats estan assegurats?

Sí,  la  distribució  alimentària  està  considerada  un servei essencial  i  es  coordina  amb les plataformes de distribució l’arribada de productes bàsics.

 1. 55. Puc anar a bars i restaurants?

Estan obligats a tancar.

 1. 56. Puc anar al cine o teatre?

Estan obligats a tancar.

 1. 57. Puc anar al gimnàs o installacions esportives?

Estan  obligats  a  tancar  tots  els  centres  esportius  i  gimnasos  i  s’han  cancel·lat  els esdeveniments esportius.

 1. 58. Les biblioteques/museus/centres cívics estan oberts? Hi puc anar?

Estan obligats a tancar.

 1. 59. Estan oberts els hotels?

Se n’ha decretat el tancament en el termini màxim de 7 dies a partir del 19 de març.   El tancament no afecta els usos extraordinaris amb motiu de l’emergència de la Covid-19 que estableixi l’autoritat sanitària, incloent-hi l’allotjament de persones vinculades a serveis essencials, per a l’atenció de persones amb necessitats (menors, gent gran, discapacitats o

 

dependents) o per causa de força major o situació de necessitat. Els hotels que expressament poden restar oberts els publica al BOE l’autoritat sanitària.

 1. 60. I altres establiments d’allotjament turístic, càmpings o aparcaments de caravanes?

S’aplica el mateix criteri que per als hotels. A més, cal tenir en compte que no està permès el desplaçament  amb  autocaravanes,  excepte  el  retorn  a  domicili,  ni  ubicar-se  en  espais naturals, sinó únicament a l’espai que hagi habilitat el municipi.

 1. 61. I les persones que hi estiguin hostatjades de manera estable i de temporada?

Hi poden continuar hostatjades només si tenen les infraestructures en el seu espai d’allotjament (no en els serveis comuns) que els permetin desenvolupar les activitats de primera necessitat. No s’acceptaran nous allotjats en cap cas.

 1. 62. Els centres comercials estaran oberts?

Estan obligats a tancar.

 1. 63. Les botigues en general que no es trobin en la situació que exposa el punt anterior poden obrir?

Només  les  d’alimentació,  begudes,  farmàcies,  metges,  òptiques  i  productes  ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, benzineres, tabacs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments d’animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies.

 1. 64. Clíniques veterinàries?

La seva obertura està específicament prevista i autoritzada.

 1. 65. Perruqueries?

L’obertura  del  local  no  està  permesa.  Sí  que  està  permesa  la  prestació  professional  de l’activitat a domicili. Es pot incloure el servei a animals domèstics per necessitat justificada.

 1. 66. Ferreteries?

No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes per als locals minoristes.

 1. 67. Botigues d’electrodomèstics?

No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes per als locals minoristes.

 1. 68. Botigues de recanvis?

No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes per als locals minoristes.

 1. 69. Immobiliàries i altres de similars?

No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes.

 1. 70. Notaries?

Sí, però només amb cita prèvia concertada i únicament per a actuacions de caràcter urgent.

 1. 71. Botigues de cigarretes electròniques?

No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes. Sí que poden obrir les botigues de tabacs.

 1. 72. Botigues de mòbils?

Sí, com a excepció prevista per als locals minoristes (equips tecnològics i de telecomunicacions).

 1. 73. Locutoris?

No, perquè no s’inclou en les excepcions d’obligació de tancament de locals oberts al públic.

 1. 74. Hípiques?

 

No pel que fa a l’obertura al públic perquè seria assimilable als hipòdroms. Cal entendre que sí que s’hi pot accedir per a l’atenció dels animals com a causa de força major i justificable.

 1. 75. Tallers mecànics d’automoció?

Sí, se’n permet l’obertura però no poden fer activitat de comerç de béns al detall.

 1. 76. ITV?

S’ha aplicat el criteri de tancament.

 1. 77. Empreses de lloguer de vehicles a particulars?

No està permesa l’obertura del local comercial perquè té la consideració d’activitat comercial minorista. S’ha de permetre el retorn de vehicles prèviament llogats.

 1. 78. Empreses de lloguer de vehicles per a ús professional?

Està  permesa  l’obertura  del  local  comercial  però  només  per  a  lloguer  de  vehicles professionals.

 1. 79. Llibreries i quioscos?

Sí, com a establiments de premsa i papereria (per tant, per a la venda de premsa i papereria).

 1. 80. Els restaurants poden tancar al públic i fer menjars per emportar?

Només està específicament permesa l’entrega a domicili.

 1. 81. Els establiments d’alimentació poden vendre menjar preparat?

Només venda per emportar, en cap cas consumició a l’establiment.

 1. 82. Els forns de pa poden vendre begudes, inclòs cafè?

Només venda per emportar, en cap cas consumició a l’establiment.

 1. 83. Poden continuar les obres a la via pública?

Sí, perquè no és una activitat comercial minorista.

 1. 84. I les protectores d’animals?

Sí, però no es podrà passejar els animals en grups de persones.

 1. 85. I el mercat setmanal?

Pot  funcionar  però  només  les  parades  d’alimentació  i  begudes,  productes  higiènics, papereria, equips tecnològics i de telecomunicacions i aliments per a animals de companyia.

 1. 86. Botigues de begudes?

Sí.

 1. 87. Si tanquen els  comerços  minoristes  i  necessito  un  producte  concret,  com  el  puc aconseguir?

Està permès el comerç per internet, per correspondència o telefònic. Per tant, podeu fer la comanda per aquests mitjans.

 1. 88. Està permesa la compravenda entre particulars?

No, l’estat d’alarma només permet el desplaçament per les vies d’ús públic per comprar aliments, productes de farmàcia i de primera necessitat.

 1. 89. Les activitats comercials que tenen fabricació i venda, poden treballar a porta tancada?

Sí, per exemple, una fusteria que tingui taller propi pot treballar si està tancada al públic.

 1. 90. Les botigues que fan reparació d’electrodomèstics o similar poden obrir?

No, només poden treballar a porta tancada. Poden prestar servei de reparació a domicili.

 1. 91. Pot obrir el restaurant o cafeteria d’una àrea de servei o benzinera?

No, però la botiga pot facilitar la venda d’aliments, sense consumició en el local.

 

 Al tr es

 1. 92. Hi ha un telèfon d’informació centralitzat?

D’informació el 012, per a simptomatologia el 061. El 112 només per a emergències i en cap cas per a informació.

 1. 93. Què faig si rebo informació dels meus contactes a través del mòbil?

Contrasteu  sempre  la  informació  amb  les  instruccions  i  dades  de  les  fonts  oficials.  No reenvieu informació que no sigui de fonts oficials i no hagueu comprovat prèviament.

 1. 94. S’han accelerat els tràmits per defuncions?

Sí, s’ha previst poder practicar els enterraments, incineracions o donació del cadàver a la ciència sense que hagin transcorregut 24 hores de la mort, sempre i quan no sigui contrari a la voluntat de la persona difunta o dels seus hereus.

 1. 95. Hi ha mesures  especials  previstes  per  als  centres  de  treball  que  han  de  continuar funcionant?

Sí,  la  separació  entre treballadors  i treballadores, així  com  en relació amb les  persones usuàries  amb  les  quals  interactuïn,  haurà  de  ser  d'un  metre  i  mig  de  distància.  No  és aplicable a professionals que, per raó de la seva activitat, han de prestar els seus serveis a distàncies  inferiors,  com  és  el  cas  dels  serveis  essencials.  L’excepció  no  s’aplica  als treballadors   d’indústria   d’abastiment   alimentari   i   servei   de   centres   de   distribució (magatzems i centres logístics), establiments en què es produeixin aliments (granges, llotges, fàbriques de pinso per a alimentació animal, escorxadors) i subministrament de béns i serveis per al seu normal funcionament.

 1. 96. Estan assegurats els moviments dels serveis d’emergència?

Sí.

 1. 97. Què es considera un servei essencial?

Seguretat i emergències, salut, serveis penitenciaris, serveis socials i residencials, serveis funeraris, electricitat, aigua potable, aigües residuals, serveis de depuració d’aigües, combustibles, gas, telecomunicacions, residus urbans i industrials, bancs i finances, residus sanitaris, subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària humana i per a granges i centres d’animals, animals vius (transport i veterinaris) i escorxadors.

 1. 98. He de posar una denúncia: puc anar a una comissaria a posar-la?

Com a servei essencial, les comissaries són obertes, amb el mateix horari. No obstant això, els desplaçaments s’han de reduir al màxim; per tant, eviteu anar a les comissaries si no es tracta d’assumptes urgents i rellevants.

 1. 99. Quins són els grups de més risc?

Salut indica que els grups de més risc són les persones d'edat avançada i les persones amb malalties cròniques, com són les cardiovasculars, diabetis, cardíaques o pulmonars, o amb problemes al sistema immunològic.

 1. 100. A quin contenidor van els guants de làtex o nitril que es facin servir?

Al contenidor de rebuig: en cap cas al contenidor d’envasos (groc). En el cas d’un domicili on resideix una persona infectada per la COVID-19 o en quarantena, caldrà que la brossa es gestioni d’acord a les mesures preventives de seguretat que estableix Salut.

 

 

Telèfons d'interès

 • Cassà Jove 669 166 000
 • Centre Cultural Sala Galà 972 462 820
 • Esports (zona esportiva) 972 461 527
 • Promoció Econòmica 972 462 821
 • Ràdio Cassà 972 463 777
 • Serveis Socials 972 460 851
 • Xaloc972 900 235

Contacte

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tel. 972 46 00 05

Rambla Onze de Setembre, 107, 17244 Cassà de la Selva, Girona

NIF. P1704900-H