Preguntes sobre restriccions d'activitats per la COVID-19, versió 2 d'abril

  Noves preguntes sobre restriccions d'activitats per la COVID-19 a Catalunya. Noves preguntes o modificacions d'anteriors en blau. Versió 2 d'abril.