Preguntes sobre les restriccions d'activitats per la COVID-19, versió 16 d'abril

Noves preguntes sobre restriccions d'activitats per la COVID-19 a Catalunya.  Versió 16 d'abril. 

Modificacions en color blau precedides de l’anotació “text modificat” i de “pregunta modificada” al títol de la pregunta; noves  preguntes precedides de l’anotació “nova pregunta” al títol de la pregunta