ERTOs a Cassà de la Selva i a les comarques gironines

A Cassà de la Selva es comptabilitzen un total de 98 expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) que afecten a 673 persones treballadores. Representen el 0,99 % dels ERTO i el 0,99 % dels treballadors afectats de les comarques de Girona.Els treballadors afectats per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) a les comarques gironines està apunt d’arribar als 68.000. Des de la declaració de l’estat d’emergència per la COVID-19 i fins aquest dimecres 6 de maig, s’han registrat 10.807 expedients amb un total de 67.856 persones afectades, segons dades facilitades pel Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat.

La demarcació de Girona és la segona de Catalunya amb més demandes d’ERTO, darrera de la de Barcelona, que n’acumula la majoria (70.137) per 555.839 treballadors. Els expedients de regulació temporal d’ocupació a les comarques gironines han estat, en la seva majoria per causes de força major (10.292, un 95,2%), i només una minoria (515) han estat tramitats aquests dies per altres causes.

Desglossats per comarques, entre el Gironès, l’Alt i el Baix Empordà i la Selva superen el 83 % dels expedients de regulació d’ocupació de la demarcació i el 84% de treballadors afectats. A la Garrotxa, la Cerdanya, el Pla de l’Estany i el Ripollès, amb menys volum d’habitants, el nivell d’afectació fins el moment ha estat molt menor. Entre les quatre comarques, sumen el 17 % d’ERTO i el 16 % de treballadors afectats del global de les comarques gironines.

Si s’analitza per municipis (situació a 1 de maig de 2020), es constata que el 96% dels municipis de les comarques gironines s’han vist afectats com a mínim per un expedient de regulació temporal d'ocupació.

A la demarcació de Girona, el sector més afectat pels ERTO és el sector de l’hostaleria, amb, 18.818 treballadors afectats i 353 empreses amb expedient de regulació temporal aprovat. Segueix a aquest sector el comerç, amb 2.492 ERTOS presentats i 14.843 treballadors afectats. El tercer lloc l’ocupa la indústria manufacturera, que si bé en nombre d’empreses és molt menor que els anteriors, el nombre de treballadors també és molt elevat. El segueix la construcció amb 4.599 treballadors afectats i 823 empreses en un ERTO.

 

Font: Diputació de Girona, Àrea de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local,  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Cassà de la Selva.