Cassà ampliarà les terrasses amb l'entrada a la Fase 1 de desconfinament

Amb l’entrada de Cassà de la Selva a la Fase 1, també entra en vigor l’obertura de terrasses dels establiments de restauració i hostaleria.

Aquesta obertura ve delimitada per unes estrictes normes de seguretat i pel requeriment de mantenir la distancia física de seguretat de 2 metres entre taula i taula.

Aquesta nova distribució dins les terrasses provoca la disminució de taules, i per tant pot arribar a dificultar la viabilitat econòmica de la reobertura del local.

L'Àrea de Promoció Econòmica ha contactat amb tots els negocis de restauració per avaluar i identificar les problemàtiques de cada cas.

El decret aprovat avui des de l'Ajuntament, autoritza als establiments que disposen de terrassa autoritzada, a ampliar-la, sempre que aquesta ampliació no destorbi el normal pas d’accés a habitatges o d’altres establiments.
Aquesta ocupació es revisarà d’ofici per part dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament.

Per a altres tipus d’ampliacions o d’ocupacions no contemplades a aquest decret s’haurà de sol·licitar mitjançant instància a l’Ajuntament de Cassà de la Selva com venia fent-se fins ara.

Aquesta és una de les mesures que s'ha aplicat per fer front als efectes econòmics de la COVID-19.