Fins al 15 de novembre, obert el període per sol·licitar un espai per una parada al Mercat de Nadal

2017-10 mercatnadalFins al 15 de novembre es pot sol·licitar un espai per disposar d'una parada al Mercat de Nadal que tindrà lloc a la plaça de la Coma de Cassà el dissabte 16 de desembre de 10 a 20 h.

COM S'HA DE SOL·LICITAR?

Cal presentar una instància genèrica en format electrònic que trobareu AQUÍ. A la sol·licitud hi ha de constar amb claredat la petició: indicar que és pel Mercat de Nadal 2017, el número de metres que se sol·liciten, els productes que es vendran... En el cas d'empreses i artesans de Cassà també cal indicar el nombre de taules i cadires que sol·liciten (màxim 3 per instància) i si es vol carpa, les quals s'assignaran per ordre d'inscripcions i fins a esgotar existències.

QUINS DOCUMENTS CAL ADJUNTAR A LA INSTÀNCIA ELECTRÒNICA?

Cal adjuntar el NIF, NIE o CIF; l'assegurança de responsabilitat civil; l'últim rebut d'autònoms; la declaració responsable d'estar al corrent del pagament amb la Seguretat Social, amb l'Ajuntament de Cassà (en cas de residir al municipi) i disposar de l'alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques; en cas de sol·licitar la venda de productes alimentaris cal aportar una còpia del certificat de formació en manipulació d'aliments; fotografia dels productes i/o de la parada. Els artesans de Cassà de la Selva que facin demostració només cal que adjuntin el DNI i fotografies del producte.

 

Al Mercat de Nadal s'hi poden vendre tot tipus de productes però en el cas de moltes inscripcions es prioritzaran aquelles que portin articles relacionats amb les festes nadalenques com pessebres i complements, decoració, arbres i flors de Nadal, tions, torrons i altres dolços nadalencs, joguines o artesania.

 

Les taxes fiscals aplicables a aquesta sol·licitud es poden consultar AQUÍ (tarifa tercera).