Inscripcions de paradistes al Mercat de Segona Mà i d'Intercanvi del 26 de novembre de 2017

2017-8 mercatsegonamaPARADISTESEls paradistes interessats a participar al Mercat de segona mà i d’intercanvi que tindrà lloc el diumenge 26 de novembre de 2017 es poden inscriure fins al dia 26 d’octubre.

 

Qui i com es pot fer la sol·licitud per participar-hi?

Poden demanar la participació en el mercat de segona mà i d’intercanvi les persones majors d’edat, a títol individual o en representació d’una entitat o associació sense ànim de lucre. Per fer-ho, han d'enviar instància genèrica de la seu electrònica. En aquesta instància genèrica, cal adjuntar-hi una còpia del DNI o CIF. A la instància cal especificar:

- Nom, cognoms i DNI del sol·licitant o CIF en el cas d’entitats i associacions sense ànim de lucre.

- Adreça postal, adreça electrònica, població i telèfons de contacte.

- Indicar que sol·licita posar una parada al Mercat de segona mà i d’intercanvi que se celebrarà el dia 26 de novembre de 2017.

- Metres que vol ocupar (metres lineals de llarg i d’ample). Màxim per inscripció: 10 metres de llarg per 3 metres d’ample.

- Descripció dels productes que vol vendre.

S’adjudicaran les autoritzacions per rigorós ordre d’inscripció.

 

Objecte del mercat

Aquest mercat pretén afavorir el consum responsable i la salut del medi ambient mitjançant la pràctica de les 4 R:

- Reduir

- Reutilitzar

- Reciclar

- Reparar

En aquest mercat es poden comprar, regalar, intercanviar o vendre objectes, sempre que siguin de segona mà.

 

Lloc i horari de celebració del Mercat: Carrer Xavier Carbó (davant escola Aldric). En cas de mal temps,tindrà lloc al Pavelló Polivalent (carrer del Gironès, 16). L'horari serà de 9 a 14 h.

 

Horaris de muntatge i desmuntatge

- Es podrà accedir amb vehicles de 8 a 9 h del matí. A partir de les 9 h, tots els vehicles han de ser fora d’aquest recinte.

- En el moment d'arribar l'organització entregarà a cada paradista un distintiu que ha d'estar col·locat en un lloc de la parada ben visible.

- No es podrà desmuntar abans l’horari establert de finalització excepte per causes de força major o meteorològiques.

 

Productes autoritzats als mercat de segona mà i d’intercanvi

- Música i instruments musicals

- Llibres i contes

- Eines

- Material per a nadons i infants

- Electrodomèstics i aparells elèctrics

- Jocs, joguines i disfresses

- Mobles

- Pel·lícules

- Material esportiu

- Material informàtic

- Roba i complements

- Parament de la llar

- Articles de col·leccionisme

No es poden vendre o intercanviar animals, aliments, medicaments ni productes perillosos per a la salut, per al benestar de la població o per al medi ambient. Els articles han d’estar en bon estat i tenir una qualitat mínima, ja que la finalitat és que es puguin reutilitzar.