Es demana la col·laboració dels empresaris del Polígon Industrial per la creació d'una base de dades del sòl industrial

2016-7 poligonindustrial cassaL’Ajuntament de Cassà de la Selva està creant una base de dades del sòl industrial amb l’objectiu de possiblitar la implantació del teixit industrial i dinamitzar l’activitat econòmica del municipi. La informació final es penjarà al web municipal a finals d'any per tal que els interessats a instal·lar-se al polígon industrial tinguin coneixement de les possibilitats que aquest ofereix.

El consistori està demanant actualment l’autorització dels propietaris de les empreses del polígon per afegir-les a la base de dades. Per promoure aquesta tasca concreta s’ha reforçat l’àrea de Promoció Econòmica i Urbanisme amb la incorporació d’una persona que se centra únicament en la creació de la base de dades i en establir el contacte amb els empresaris.

El ple municipal de juny també va aprovar una línia de subvencions per fomentar l’adequació i la rehabilitació de locals comercials al terme municipal. La dinamització econòmica industrial i comercial són dos eixos estratègics de l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Cassà.