L'Agència Catalana de l'Aigua ha començat la neteja de les rieres

Un dels punts afectats per les tempestesL'Agència Catalana de l'Aigua ha començat aquest setmana la neteja d'una part de la Riera Seca i la Riera Susvalls del poble. Els operaris treballen en la neteja de la vegetació que va quedar malmesa després dels aiguats del darrer mes d'octubre.  

Pel que fa a la Riera Seca es netejarà des de després de la variant i fins a la Riera Gotarra. Referent a la Riera Susvalls es netejarà des de la part de davant de la depuradora vella fins a la trobada amb la Riera Seca.

L'objectiu és evitar futurs desbordaments i solucionar els desperfectes dels aiguats.