• Cassà de la Selva

    Cassà de la Selva

Inici del període de la prohibició d'encendre foc. Del 15 de març al 15 d'octubre del 2015 no està permès d’encendre cap tipus de foc en terreny forestal, arbrat o no i en la franja de 500 metres que els envolta. (Decret 64/1995).

No obstant aquesta prohibició, es poden sol·licitar unes autoritzacions excepcionals per a la realització de diferents tipus activitats relacionades amb el foc: Per a la crema de restes agrícoles i/o forestals i per a focs recreatius i festes tradicionals

Les persones que hagin de fer foc presentaran la seva sol·licitud amb indicació del motiu i del lloc on s'ha de fer a l'ajuntament del terme municipal al qual afecti, per tal aquest doni el seu vist-i- plau i les traslladi al Departament d'Agricultura.
 
Es recorda que no és permès de cremar qualsevol tipus de residu (palets, envasos, plàstics.) i no es tramitarà cap sol·licitud en aquest sentit. Aquests tipus de residus cal gestionar-los via deixalleria, que a Cassà és al carrer Pla de l'Estany, s/n, al polígon industrial.

Pera  qualsevol dubte o aclariment, contacteu amb els agents rurals de la vostra comarca o bé truqueu al 93 561 70 00