Mesures radioelèctriques en equipaments públics de Cassà

Una de les noves formes de contanimació que ens pot inquietar en els darrers temps és la contaminació radiomagnètica, que va molt lligada a l'ús de la telefonia mòbil.

Per fer una mica de control sobre aquesta qüestió, la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de la Unió Europea, a través de l'instrument de cofinançament LIFE, ha adquirit un seguit d'aparells per fer mesures del nivell dels camps electromagnètics de radiofreqüència.

El Consell Comarcal de Gironès disposa d'un d'aquests aparells i va realitzar un seguit de mesures a dotze equipaments del municipi, entre els dies 21 i 28 de gener de 2015. Els centres on s'han realitzat les mesures han estat seleccionats juntament amb l'Àrea de Medi Ambient municipal i es tracta en tots els casos de centres públics, la majoria d'ells freqüentats per usuaris que poden encaixar en algun grup de vulnerabilitat, en especial gent gran i infants.

El llistat dels equipaments analitzats és el següent:

Ajuntament de Cassà de la Selva (seu de can Nadal)
CAP Cassà
Centre Cultural Sala Galà
Escola Aldric
Escola Puig d'Arques
Espai Jove l'Escorxador
Institut de Cassà
Llar de Jubilats
Llar d'Infants Taps
Llar Ramon Noguera
Piscina Coberta
Residència Sant Josep

En cap dels mesuraments realitzats s'ha superat els nivells d'emissió de radiofreqüència permesos per la normativa, estant totes les mesures molt allunyades del màxim permès.

Si voleu consultar les dades obtingudes en els mesures, trobareu tota la informació recollida al portal de Governança radioelèctrica de la Generalitat de Catalunya, http://governancaradioelectrica.gencat.cat/