Ajuts per a la retirada, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant

2023 06 15 Amiant2Aquesta línia de subvencions té com a objecte fomentar la retirada en origen de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya i gestionar correctament els residus d'amiant.

La finalitat de la subvenció és promoure i fomentar la retirada de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, i procurar que aquesta s'efectuï en les òptimes condicions, amb la finalitat última de millora ambiental i de la minimització del risc que aquest material comporta per a la salut pública.

La subvenció conté 2 annexos. El primer recull la retirada d’amiant amb una subvenció del 100% del cost de l’actuació mentre que la segona preveu una retirada d’amiant i la substitució per una instal·lació d’autoconsum fotovoltaic a la mateixa coberta d’actuació amb una subvenció basada en percentatge.
 
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 25 de juliol de 2023.
 

Podeu consultar més informació a la pàgina web de l'agència catalana de residus

2023 06 15 Amiant