Ban per l'entrada en excepcionalitat per la persistència de la sequera

2023 03 03 excepcionalitat SequeraBan Municipal

Cassanenques i cassanencs:

L’escassetat de les pluges dels últims mesos han propiciat que ens trobem en un estat de manca de disponibilitat d’aigua que comença a ser greu. Per això, en data 2 de març de 2023 s’ha publicat el DECRET LLEI 1/2023, de 28 de febrer, pel qual s'estableixen mesures extraordinàries i urgents per fer front a la situació de sequera excepcional en l'àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya. 

D’acord amb el que s’estableix a l’Acord de Govern 1/2020, de 8 de gener, pel qual s'aprova el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera.

Es prohibeix l’ús d’aigua potable en els següents casos:

  • Reducció de la dotació de reg agrícola en un 40% o la substitució de part dels cabals destinats a reg agrícola per aigües regenerades.
  • Reducció del 15% dels consums d’aigua dels usuaris industrials.
  • Reducció del consum d’aigua en els usos recreatius (15% en usos assimilables a urbans i 50% en reg).
  • Resta prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes de caràcter públic o privat (excepte el reg de supervivència d’arbres o plantes que es farà gota o a gota o en regadora).
  • Queda prohibit el reg de gespa en tots els casos, excepte en superfícies destinades a pràctica federada d’esport, o aquell reg que es faci reutilitzant aigües de pluja recollides de les teulades o bé aigua regenerada de les depuradores.
  • Es prohibeix la neteja de carrers, clavegueram, paviments, façanes o edificis amb aigua potable.
  • Només es pot fer ompliment parcial de piscines d’aigua dolça que disposin de sistemes de recirculació i sempre amb les quantitats mínimes per garantir la qualitat sanitària de l’aigua; i en centres educatius, les piscines desmuntables de menys de 500 litres destinades al bany d’infants.
  • S’estableix una dotació màxima de 230 litres per habitant i dia.

Cosa que faig pública perquè es conegui i compleixi, a Cassà de la Selva, 3 de març de 2023.

L’alcalde

Robert Mundet i Anglada