Augment de tovalloletes a la depuradora procedents del ramal de Cassà

2022 09 02 TovalloletesA la depuradora de Cassà s'ha detectat un augment de tovalloletes, especialment al ramal que ve del nostre municipi. 

 

 

Les tovalloletes higièniques i altres productes d’higiene personal que s’aboquen al vàter, juntament amb els greixos, olis i altres substàncies que arriben als sistemes de sanejament generen un “monstre” que es coneix amb el nom de fatberg, que provoca un impacte negatiu directe en diversos àmbits:

  • A les poblacions (obturen les canonades i baixants dels edificis)
  • A les depuradores (sobrecost econòmic perquè les malmenten).  
  • Al medi ambient (impacte sobre l’ecosistema marí).
  • Als pressupostos públics (sobrecost per a la seva gestió i eliminació). 

El vàter no és una paperera, no contribueixis a fer créixer el monstre!